ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกไก่

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกไก่-, *ลูกไก่*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกไก่น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์กฤติกา มี ๘ ดวง มีรูปเหมือนลูกไก่ฝูงหนึ่ง, ดาวกฤตติกา ดาวกัตติกา หรือ ดาวธงสามเหลี่ยม ก็เรียก.
ลูกไก่อยู่ในกำมือน. ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจ ไม่มีทางหนีหรือทางต่อสู้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chicksลูกไก่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's like wet sauerkraut in my hands. By morning he will be my slave.เหมือนลูกไก่ในกำมือฉัน เขาตกเป็นทาสฉันแน่ Blazing Saddles (1974)
You know, sometimes I look at these gorgeous-looking chicks,คุณรู้ว่า บางครั้ง ดู ฉัน ที่ เหล่านี้ ลูกไก่ งดงาม ที่มอง I Spit on Your Grave (1978)
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid I Spit on Your Grave (1978)
I mean, chicks come from all over the country and they go to the Village for one reason.ฉันหมายถึง ลูกไก่ มา จากทั่ว ประเทศ และ พวกเขาไปที่ หมู่บ้าน ด้วย เหตุผล อย่างใดอย่างหนึ่ง I Spit on Your Grave (1978)
Fox, as in were a bunch of foxy chicks.ฟ็อกซ์ในขณะที่เป็นพวงของลูกไก่สุนัขจิ้งจอก Pulp Fiction (1994)
Please suction my chicken Jibaได้โปรดเถอะนะ ไปลองซะลูกไก่ตัวน้อยๆ ของฉัน Sex Is Zero (2002)
Don't worry. He's in the palm of my hands.อย่าห่วง เขาก็เหมือนลูกไก่ในกำมือ My Tutor Friend (2003)
Dude, why are you going through all this trouble for one chick?นี่เพื่อน ทำไมนายไม่หาผ่าน กลุ่มลูกไก่เหล่านั้น A Cinderella Story (2004)
Whatever, you chicken shits.อะไรก็ตาม คุณลูกไก่ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Don't get your asses kicked around, you chicken shits.อย่าให้มันมาเตะก้นนาย คุณลูกไก่ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
No matter how screwed up this world is, a little chick like you shouldn't use your body like that.ไม่ว่าจะหมุนยังไง ยังไงที่ีนี่ก็ยังเป็นโลกอยู่ ลูกไก่น้อยอย่างเธอ ไม่ควรจะใช้ร่างกายในแบบนั้น Dasepo Naughty Girls (2006)
Putty in your hands.เหมือนลูกไก่ในกำมือ RocknRolla (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกไก่[n.] (lūkkai) EN: chick   FR: poussin [m]
ลูกไก่ครอกหนึ่ง[n. exp.] (lūkkai khrøk neung) EN: a brood of chickens   FR: une couvée de poussins [f]
ลูกไก่ต๊อก[n. exp.] (lūk kai tǿk) FR: pintadeau [m]
ลูกไก่ตอน[n. exp.] (lūk kai tøn) FR: chaponneau [m] (vx)
ลูกไก่ฟ้า[n. exp.] (lūk kaifā) FR: faisandeau [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chick[N] ลูกไก่, See also: ลูกเป็ด, ลูกนก, Syn. biddy
clutch[N] ลูกไก่ที่เกิดจากไข่ที่ฟักในคราวเดียวกัน, Syn. brood
spring chicken[N] ลูกไก่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chick(ชิค) n. ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,เด็กผู้หญิง
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
keet(คีท) n. ลูกไก่
sex(เซคซฺ) n. เพศ,สัญชาตญาณทางเพศ,ความสนใจทางเพศ,ความรู้สึกทางเพศ,กาม,เรื่องประเวณี,การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี vt. ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) ,เพิ่มความรู้สึกทางเพศ,แบ่งเพศ., See also: sexless adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
chick(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
chicken(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
clutch(n) คลัตช์,ก้ามปู,การกำ,การเกาะ,การคว้า,ลูกไก่ครอกหนึ่ง
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひな, hina] (n) ลูกไก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top