ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกเสือ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกเสือ-, *ลูกเสือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเสือชาวบ้าน[N] civil boy scout, Example: เขามาฝึกเป็นลูกเสือชาวบ้าน เพื่อไปทำประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น, Thai definition: ชาวบ้านที่ฝึกอบรมให้มีระเบียบวินัยแบบลูกเสือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกเสือน. สมาชิกแห่งองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยเด็กชายให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติและความรับผิดชอบตัวเองและต่อผู้อื่นเป็นต้น.
ลูกเสือลูกตะเข้น. ลูกของคนอื่นที่เอามาเลี้ยงไว้แล้วกลับทำร้ายคนเลี้ยงในภายหลัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boy Scoutsลูกเสือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, Chief. This isn't no Boy Scout picnic.เร็วเข้า สารวัตร นี่ไม่ใช่ไปออกค่ายลูกเสือนะ Jaws (1975)
Off with the boy scouts?ออกด้วยลูกเสือThe Russia House (1990)
Scout's honor. Good meal, good company.คำพูดไม่มี เกียรติของลูกเสือ Contact (1997)
They're not ordinary hunters. They're special scouts.พวกเขาจะไม่ล่าสามัญ พวกเขาเป็นลูกเสือพิเศษ Princess Mononoke (1997)
The scouts put us there to lure the boars in.ลูกเสือทำให้เรามีเพื่อล่อให้หมูใน. Princess Mononoke (1997)
Keep up with the scouts. We finish this today!ให้ทันกับลูกเสือ เราเสร็จในวันนี้ Princess Mononoke (1997)
Scouts?ลูกเสือPrincess Mononoke (1997)
And yellow leaves from the maple trees... that lined our street.อยู่ที่ค่ายลูกเสือ ใบเมเปิ้ลสีเหลืองร่วงจากต้น American Beauty (1999)
Scout's honor.ด้วยเกียรติของลูกเสือ Mona Lisa Smile (2003)
Oh wait... it's hypothermia... I remember from the boyscout manual. - Exactly, but I didn't know what to think.อ๋อ เค้าเรียกว่า ไฮเปอร์เทอเมียร์ มันเป็นวิธีช่วยชีวิตของลูกเสือ ใช่ แต่ตอนนั้นผมไม่คิดอย่างนั้น Latter Days (2003)
You know, basically being a fucking Boy Scout.รู้อะไรกันไหม มันก็แค่พื้นๆของการเป็นลูกเสือสำรอง The Girl Next Door (2004)
I hope your agents are all under four feet tall and wearing little scarves.ผมหวังว่าคนของคุณคงเตี้ยกว่า4ฟุต และแต่งชุดลูกเสือNational Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกเสือ[n.] (lūkseūa) EN: scout ; boy scout   FR: scout [m] ; boy scout [m] ; éclaireur [m]
ลูกเสือ[n. exp.] (lūk seūa) EN: tiger cub   FR: jeune tigre [m]
ลูกเสือชาวบ้าน[n. exp.] (lūkseūa chāobān) EN: civil boy scout   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boy scout[N] ลูกเสือชาวบ้าน, Ant. girl scout
Scout[N] ลูกเสือ, See also: เนตรนารี
scout[N] ลูกเสือ, See also: เนตรนารี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camporee(แคมพะรี') n. ค่ายเล็ก ๆ ของลูกเสือ
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ
scout(สเคาทฺ) n. ทหารสอดแนม,ทหารพราน,แมวมอง,ผู้สอดแนม,ลูกเสือ,เนตรนารี,เสือป่า,เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์,ผู้เสาะแสวงหาคนใหม่ vt. ตรวจสอบ,สอดแนม,สังเกตการณ์,สอดแสวงหา, See also: scouting n., Syn. spy,explorer,patrol

English-Thai: Nontri Dictionary
BOY boy scout(n) ลูกเสือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top