ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกอกตัญญู

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกอกตัญญู-, *ลูกอกตัญญู*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ลูกอกตัญญู มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ลูกอกตัญญู*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกอกตัญญูน. ลูกไม่รู้คุณพ่อแม่, ลูกเนรคุณ ก็ว่า.
ทรพี ๒(ทอระ-) น. ลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่ของตน ในคำว่า ลูกทรพี.
ลูกทรพีน. ลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่ของตน.
ลูกเนรคุณน. ลูกไม่รู้คุณพ่อแม่, ลูกอกตัญญู ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top