Search result for

ลูกมือ

(38 entries)
(0.0555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกมือ-, *ลูกมือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกมือ[N] assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกมือน. ผู้ทำการตามคำแนะนำของหัวหน้า เช่น ลูกมือทำกับข้าว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprenticeลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Construction crew, for Le Sac.ลูกมือก่อสร้างของร้านเลอแซค The Bank Job (2008)
See me at detention. Lighting crew needs help.เจอกันที่การกักตัวนะ ลูกมือด้านแสงต้องการความช่วยเหลือพอดี High School Musical 3: Senior Year (2008)
Jem, sweetie, can you come here? I need a hand.เจมจ๋า มานี่หน่อยซิ ฉันต้องการลูกมือ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Sorcerer's Apprentice?ลูกมือของพ่อมดเหรอ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The story's about an ordinary apprentice... who doesn't know how to be a sorcerer.เนื้อหาเกี่ยวกับลูกมือธรรมด๊าธรรมดา ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นจอมขมังเวทได้ยังไง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Bolero, Sorcerer's Apprentice and Spring Symphony?โบเลโร่ ลูกมือพ่อมด แล้วก็ซิมโฟนีฤดูใบไม้ผลิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And the Sorcerer's Apprentice?แล้วลูกมือของพ่อมดล่ะ? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Monica baked it, I was the kitchen boy.โมนิก้าอบเองนะ ผมเป็นลูกมือ Womb (2010)
- He is a very good kitchen boy.เขาเป็นลูกมือที่ดีมากค่ะ Womb (2010)
I'm thrilled to be assisting you.ผมตื่นเต้นที่จะได้เป็นลูกมือคุณ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Why don't you just go get yourself a monkey?ทำไมคุณไม่ไปหาไอ้ขี้ยา มาเป็นลูกมือเองล่ะ One Minute (2010)
Come on. We need the help.งั้นมานี่ เราต้องการลูกมือ Battleship (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper   FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instrument[N] ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ, See also: ลูกมือ
stooge[N] ลูกคู่ตัวตลก, See also: ลูกมือ, ผู้ช่วย, Syn. assistant, subordinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cat's paw(แคท'สพอ) n. คนที่ถูกคนอื่นใช้,เครื่องมือ,ลูกมือ,มือแมว
cub(คับ) ลูกสัตว์,ลูกสุนัขจิ้งจอก,เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์,คนอ่อนหัด,ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman
pawn(พอน) vt. จำนำ,จำนอง. n. เจ้าของโรงรับจำนำ,เบี้ยหมากรุก,ม้ารับใช้,เครื่องมือ,ลูกมือ
stooge(สทูจฺ) n. เป็นลูกคู่ตัวตลก,เป็นลูกมือ,ช่วยเหลือ., Syn. puppet,dupe,tool,pawn
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม,ส่งเสริม,ช่วยเหลือ,สังกัด,เป็นองค์ประกอบ,รอง,ลูกมือ,ไม่ใช่ตัวการ,บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting
tackle(แทค'เคิล) n. กว้าน,การจับคนที่พาลูกวิ่งในกีฬารักบี้. vt. จัดการ แก้ปัญหา,รับมือ,เล่นงาน,จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้., See also: tackler n., Syn. try, undertake
underling(อัน'เดอะลิง) n. ตัวรอง,ลูกมือ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, Syn. inferior,menial

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
CAT'S-cat's-paw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
catspaw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
mercenary(n) ทหารรับจ้าง,ลูกจ้าง,ลูกมือ,ผู้รับจ้าง
stooge(n) ผู้ร่วมมือ,ลูกคู่ตัวตลก,ลูกมือ
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
subsidiary(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้เกื้อกูล,ลูกมือ,บริษัทสาขา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top