ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกบาศก์

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกบาศก์-, *ลูกบาศก์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกบาศก์[N] dice, Syn. ลูกเต๋า, ลูกสกา, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกเต๋าที่ใช้ทอดในการเล่นสกา
ลูกบาศก์[N] cube, Example: ์นักเรียนลองพับกระดาษตามรอยเส้นตารางให้เป็นลูกบาศก์ที่มีทุกหน้าเป็นสีเดียวกัน, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกเหลี่ยมมี 6 หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ลูกบาศก์[N] cubic, Thai definition: ปริมาตรของวัตถุ คำนวณโดยเอากว้างคูณยาวคูณสูง หรือกว้างคูณยาวคูณหนา
ลูกบาศก์เซนติเมตร[N] cubic centimeter, Example: มนุษย์ปัจจุบันมีมันสมองประมาณ 1450 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกบาศก์น. ลูกเหลี่ยมมี ๖ หน้า แต่ละหน้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เรียกลูกเต๋าที่ใช้ทอดในการเล่นสกา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cubesลูกบาศก์ [การแพทย์]
Cubic Centimetersลูกบาศก์เซนติเมตร [การแพทย์]
Cubic Decimetersลูกบาศก์เดซิเมตร [การแพทย์]
cubeลูกบาศก์, ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It had a 283 in it, bored and stroked.เครื่องยนต์ 283 ลูกบาศก์นิ้ว แต่งใหม่ Casualties of War (1989)
Every cubic foot of air water.รวมทั้งอากาศ, น้ำ ทุกลูกบาศก์ฟุต The Corporation (2003)
Well, yeah, they came here looking for some sort of cube-looking thing.พวกเขามาหาอะไร คล้ายๆกับลูกบาศก์ Transformers (2007)
for gas things, some cubic...สำหรับก๊าซสิ่งบางลูกบาศก์ ... Gas Pills (2008)
The process of heating and separating bitumen from the sand requires millions of cubic meters of water.เข้าสู่กระบวนการให้ความร้อน เพื่อแยกน้ำมันดินออกจากทราย ซึ่งต้องใช้น้ำเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร Home (2009)
Okay, Cube-brain.ไง, หัวลูกบาศก์ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Colonel Casey, am I to understand that you rescued Mr. Bartowski, recovered the Intersect cube and destroyed FULCRUM's operation base?ผู้พันเคสซี่ ฉันเข้าใจถูกมั้ยว่า คุณช่วยนายบาทาวสกี้ นำลูกบาศก์อินเตอร์เซกกลับมา Chuck Versus the Colonel (2009)
We have the Intersect cube,เรามีลูกบาศก์อินเตอร์เซก Chuck Versus the Colonel (2009)
So I guess I had sex with another Carter Baizen who drinks is single malt with one ice cube and claimed to be leaving with the Peace Corps the next day.งั้นหมายความว่าฉันมี เซ็กซ์ กับ คาร์เตอร์ ไบเซ่นคนอื่นสินะ คนที่กินมอลต์ด้วยน้ำแข็งรูปลูกบาศก์ และพล่ามว่าจะจากไปกับหน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพในวันพรุ่งนี้ The Lost Boy (2009)
Okay, this box is, uh, 16 cubic feet, right?เอาล่ะ ขนาดของกล่องก็คือ อ่า 16 ลูกบาศก์ฟุต ถูกมั้ย? Fallen (2010)
The lab is about 200,000 cubic feet.ส่วนแล็บประมาณ 200,000 ลูกบาศก์ฟุต Fallen (2010)
Yeah, the Cube is a doorway to the other end of space, right?ใช่ ลูกบาศก์นั่นเป็นประตู เชื่อมอวกาศอีกด้าน ใช่มั๊ย? The Avengers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกบาศก์[n.] (lūkbāt) EN: cube ; dice   FR: cube [m]
ลูกบาศก์ฟุต[n. exp.] (lūbāt fut) EN: cubic foot   
ลูกบาศก์เซนติเมตร[n. exp.] (lūkbāt sentimēt) EN: cubic centimeter   FR: centimètre cube [m]
ลูกบาศก์เมตร[n. exp.] (lūkbāt mēt ) EN: cubic metre ; cubic meter (Am.)   FR: mètre cube [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cube[N] ลูกบาศก์, See also: ลูกเต๋า, Syn. six-sided solid, die, dice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cord(คอร์ด) n. เชือก,ด้าย,สายเคเบิล,ริ้วบนผิวหน้าผ้า,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 128ลูกบาศก์ฟุตหรือขนาดยาว8ฟุต กว้าง4ฟุตและสูง4ฟุต vt. ผูกด้วยเชือก,มัดด้วยเชือก, Syn. bind,tie
cube(คิวบฺ) n. ลูกบาศก์,ปริมาณที่ยกกำลัง3 (เช่น125=5x3) ,ลูกเต๋า,หลอดแฟล็ตช์รูปสี่เหลี่ยม vt. ทำให้เป็นลูกบาศก์,ยกกำลัง 3
cubic(คิว'บิค) adj. มี3มิติ,เป็นลูกบาศก์,เกี่ยวกับการวัดปริมาตร,เกี่ยวกับกำลัง3,เกี่ยวกับระบบการตกผลึก, See also: cubicity n. ดูcubic
cubical(คิว'บิเคิล) adj. เป็นลูกบาศก์,เกี่ยวกับปริมาตร, See also: cubicalness n. ดูcubical
cubiform(คิว'บะฟอร์ม) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายลูกบาศก์
cuboid(คิว'บอยด์) adj. คล้ายลูกบาศก์ n. กระดูกคิวบอยด์ของกระดูกฝ่าเท้า
cusec(คิว'เซค) n. หนึ่งลูกบาศก์ฟุตต่อวินาที
dice(ไดซฺ) n.,pl ลูกเต๋า,เกมเล่นลูกเต๋า,ก้อนลูกบาศก์เล็ก ๆ Sing. die
gross tonnageปริมาตรทั้งหมดของเรือเป็นหน่วย100 ลูกบาศก์ฟุต., Syn. gross register tonnage
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
cube(n) ลูกบาศก์,ลูกเต๋า,กำลังสาม
cube(vt) ยกกำลังสาม,ทำให้เป็นลูกบาศก์
cubic(adj) เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ,เกี่ยวกับกำลังสาม
dice(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
kubisch(adj) ที่เป็นรูปลูกบาศก์, เหลี่ยมลูกบาศก์, มีสามมิติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top