ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกน้ำ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกน้ำ-, *ลูกน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกน้ำ[N] mosquito larva, Example: ในอ่างน้ำหลังบ้านมีแต่ลูกน้ำเต็มไปหมดไม่เห็นมีปลาสักตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ลูกอ่อนของยุงที่ยังอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อแก่จะหลุดจากปลอกเป็นยุง
ลูกน้ำ[N] comma, Syn. จุลภาค, จุดลูกน้ำ, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายคั่นวรรคตอนรูปดังนี้ ,

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกน้ำน. ลูกอ่อนของยุงที่ยังอาศัยอยู่ในนํ้า เมื่อแก่เข้าหลุดจากปลอกเป็นยุง
ลูกน้ำชื่อเครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ , สำหรับคั่นวรรคตอนของข้อความ เรียกว่า จุดลูกนํ้า หรือ จุลภาค.
ลูกน้ำหนักน. ลูกกลมทำด้วยเหล็ก ใช้ในการเล่นกรีฑาทุ่มน้ำหนัก.
ลูกน้ำเค็มน. คนที่เกิดหรือโตอยู่ในแถบชายทะเล
ลูกน้ำเค็มทหารเรือ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aedes Aegyptiลูกน้ำของยุงลาย, ยุงอิดีสอิยิบไต, ยุงลาย [การแพทย์]
Instarsลูกน้ำที่ลอกออกมาใหม่ [การแพทย์]
Mansoniaลูกน้ำยุงเสือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh honey that cold.ลูกน้ำเย็นจังเลย Lonesome Jim (2005)
The water bugs are back.ลูกน้ำตัวโตนะ High School Musical 2 (2007)
Hey, water bug. Last night was so fun.เฮ้ ยายลูกน้ำ เมื่อคืนสนุกมากเลย High School Musical 2 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกน้ำ[n. exp.] (lūk nām) EN: mosquito larva   FR: larve de moustique [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)

English-Thai: Nontri Dictionary
comma(n) จุลภาค,เครื่องหมายลูกน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top