ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกดอก

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกดอก-, *ลูกดอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกดอก[N] dart, Example: นายพรานเป่าลูกดอกที่มียาสลบไปที่สิงโตตัวใหญ่, Count unit: ลูก, Thai definition: ไม้หรือเหล็กมีพู่ข้างท้ายสำหรับเป่ายิงสัตว์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกดอกน. ไม้หรือเหล็กปลายแหลม มีพู่ข้างท้ายใช้หลอดเป่ายิงสัตว์, เหล็กปลายแหลมมีด้ามเป็นไม้ มีหาง ใช้ปาไปที่เป้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arrows, flame-throwers, guns!มีลูกดอก ลูกเพลิง ปืนอีกเพียบ The Road Warrior (1981)
You've been suffering hysteria. It's a natural reaction to the poison. Water.ประสาทหลอนน่ะ เป็นผลจากพิษของลูกดอก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It's the dart of a Wachootoo shaman.นี่คือลูกดอกของหมอผีวาชูตู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Same.ลูกดอกของหมอผีวาชูตู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The Wachootoo dart is made of wood from a mimosa tree while the other is carved from a red fungus-bearing acalla.แล้วถ้าเทียบกับลูกดอกที่ ยิงฉันเมื่อก่อนหน้านี้ล่ะ เหมือนกันเด้ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
And there's only one area of the jungle with red fungus-bearing acallas.ใช่ ในสายตาของมือสมัครเล่น ลูกดอกของเผ่าวาชูตูทำจากไม้ของต้นมิโมซ่า... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Poison darts!ลูกดอกพิษ! Princess Mononoke (1997)
Claw:คืนลูกดอกฉันมา! Inspector Gadget 2 (2003)
Brick, retrieve my darts! Huh?บริค เอาลูกดอกฉันมา! Inspector Gadget 2 (2003)
I don't see why we gotta retrieve your darts and serve your tea.ฉันไม่เห็นว่าทำไมเราต้อง... คืนลูกดอกคุณและเสิร์ฟชาคุณด้วย Inspector Gadget 2 (2003)
You did it by... growing flowers.นายก็ด้วย ... ปลูกดอกไม้ The Constant Gardener (2005)
Those are darts dipped into a compound made from tree bark in South America.ระวังหน่อย มันคือลูกดอกเคลีอบส่วนผสม ที่สกัดจากเปลือกไม้ในแถบอเมริกาใต้ Bandidas (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกดอก[n.] (lūk døk) EN: dart   FR: flèche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dart[N] ลูกดอก, See also: หอกซัด, หลาว, Syn. missile, arrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dart(ดาร์ท) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลูกดอก,การพุ่งเข้าไปอย่างฉับพลัน,เกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,เหล็กต่อยของแมลง v. พุ่งเข้าอย่างฉับพลัน,โผ,โถม,ขว้าง, See also: dartingly adv. ดูdart dartingness n. ดูdart, Syn. spurt
dartboadrd(ดาร์ท'บอด) n. กระดานเป้าลูกดอกในเกมขว้างลูกดอกเข้าเป้า,กระดานปาเป้า

English-Thai: Nontri Dictionary
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
florist(n) คนปลูกดอกไม้,นักเล่นต้นไม้,คนขายดอกไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top