ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกซอง

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกซอง-, *ลูกซอง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกซองน. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง ลูกมีปลอกทำด้วยกระดาษแข็ง ไม่มีหัวกระสุน มีลูกปรายหลายลูกอยู่ภายใน มีดินปืนอยู่ตรงกลาง และมีเชื้อปะทุอยู่ก้นปลอก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Sicily women are more dangerous than shotguns.ในซิซิลีผู้หญิงจะมีอันตรายมากกว่าปืนลูกซอง The Godfather (1972)
The pump's in the back seat.ลูกซองอยู่เบาะหลัง Phantasm (1979)
You got any shotguns in there?คุณมีปืนลูกซองไหม? Night of the Living Dead (1990)
Nigger's got a shotgun. Take his.ไอ้มืดมีปืนลูกซอง เอาของมันไป Of Mice and Men (1992)
Knucklehead walks into a bank with a telephone. Not a pistol, not a shotgun, a fuckin' phone.โง่เดินเข้าไปในธนาคารที่มีโทรศัพท์ ไม่ได้ปืนพก, ปืนลูกซองไม่ได้, fuckin 'โทรศัพท์ Pulp Fiction (1994)
We should have shotguns for this kind of deal.เราควรจะมีปืนลูกซองสำหรับชนิดของข้อตกลงนี้ Pulp Fiction (1994)
Somebody's gonna get their motherfucking' head blown to [ Shotgun Cocks ]จะมีใครบางคนได้รับ motherfuckin หัวเป่าหน้าอกของพวกเขา - [ปืนลูกซอง Cocks] Pulp Fiction (1994)
[ Shotgun Cocking ][ปืนลูกซอง Cocking] Pulp Fiction (1994)
All right. Rachel's ex-boyfriend walks into my birthday party with a shotgun.ก็ได้ แฟนเก่าเรเชลควงปืนลูกซองเข้ามาในงานวันเกิดฉัน Primer (2004)
This guy is crazy enough to walk into a room of people waving a shotgun.ไอ้หมอนี่มันบ้าพอที่จะควงปืนลูกซองเดินเข้างานปาร์ตี้เลยนะโว้ย Primer (2004)
- Used a shotgun.-มันใช้ปืนลูกซอง Match Point (2005)
- A shotgun?-ปืนลูกซองเหรอ Match Point (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top