ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกคู่

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกคู่-, *ลูกคู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกคู่[N] chorus, See also: choir, ensemble, Syn. คายกคณะ, Example: ลูกคู่ร้อยคนร้องรับเพลงกันอย่างเป็นจังหวะ, Thai definition: หมู่คนผู้ขับร้องประกอบเพลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกคู่น. คนร้องรับต้นเสียง เช่น ลูกคู่ละครร้อง ลูกคู่ละครรำ, คนร้องรับพ่อเพลงแม่เพลง เช่น ลูกคู่เพลงฉ่อย ลูกคู่ระบำชาวไร่, โดยปริยายหมายถึงผู้สนับสนุน เช่น พอนายพูด ลูกน้องก็รับเป็นลูกคู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, there's a second verse. If you'd Iike to join in the chorus...ยังมีท่อนที่สอง ใครอยากร้องเป็นลูกคู่ก็ได้เลยนะ Bringing Down the House (2003)
There's this father and son They went to the public bath, and...มีพ่อลูกคู่นึง พวกเขาไปห้องอาบน้ำสาธารณะ แล้ว... Oldboy (2003)
They must be real close, sharing a guy.แม่ลูกคู่นี้ต้องสนิทกันมากเลยนะ ถึงใช้ผู้ชายร่วมกันได้ Everybody Has a Little Secret (2004)
That rhymed. I-i-i didn't actually mean for that to rhyme.สอดรับยังกะลูกคู่ Chuck Versus the Truth (2007)
But you're gonna have to prove to me that you're worthy.แต่ว่า ลูกต้องพิสูจน์ให้พ่อเห็นก่อนว่า ลูกคู่ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ Lockdown (2011)
"Like mother, like daughter.แม่ลูกคู่เหมือน Portrait of a Lady Alexander (2012)
They not only share the same taste in clothing but also in men.แม่ลูกคู่นี้ ไม่ได้เหมือนแค่เรื่องรสนิยมของการแต่งกาย แต่ยังเหมือนกันในเรื่องผู้ชายอีกด้วย Portrait of a Lady Alexander (2012)
A father and son were just abducted from a parking lot at gunpoint.มีพ่อลูกคู่หนึ่งถูกจับตัวไป จากลานจอดรถ ตรงจุดยิงปืน The Lesson (2012)
You deserve better than that, Amanda. You deserve love.""ลูกคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านั้น ,อแมนด้า ลูกคู่ควรกับความรัก" Sin (2013)
Where's the mom and the little girl?แม่ลูกคู่นั้น ไปไหน Delta Force (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกคู่[n.] (lūkkhū) EN: chorus ; choir ; ensemble   FR: choeur [m] ; ensemble [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stooge[N] ลูกคู่ตัวตลก, See also: ลูกมือ, ผู้ช่วย, Syn. assistant, subordinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
refrain(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี) ลูกคู่,บทลูกคู่,บทซ้ำ,บทรับ,ทำนอง, See also: refrainment n.
stooge(สทูจฺ) n. เป็นลูกคู่ตัวตลก,เป็นลูกมือ,ช่วยเหลือ., Syn. puppet,dupe,tool,pawn
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
refrain(n) ลูกคู่,ทำนอง,บทรับ
stooge(n) ผู้ร่วมมือ,ลูกคู่ตัวตลก,ลูกมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top