ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกคลื่น

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกคลื่น-, *ลูกคลื่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกคลื่น[N] wave, See also: billow, swell, Syn. คลื่น, เกลียวคลื่น, Example: ทันทีที่ก้อนหินกระทบผิวน้ำจะเกิดลูกคลื่นตามมาเป็นระลอก, Count unit: ลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกคลื่นว. มีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นลอนอย่างคลื่น เช่น ถนนสายนี้เป็นลูกคลื่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the wave! - Way to go, man!ลูกคลื่น Field of Dreams (1989)
You know, we're just riding that wave.เหมือนว่าเรากำลัง กระโจนบนลูกคลื่น The Couple in the Cave (2010)
And it goes into the building with the flames and the smoke billowing out the other side of the tower.และมันก็จะเข้าสู่อาคาร มีเปลวไฟ และควันออกมาเป็นลูกคลื่น อีกด้านหนึ่งของหอ. American Sniper (2014)
The tide, the grass, the ground Oh, that was Maui just messing aroundลูกคลื่น ต้นหญ้า พื้นดิน ฝีมือมาวอิที่วุ่นวายไม่จบสิ้น Moana (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกคลื่น[n.] (lūkkhleūn) EN: wave ; billow ; swell   FR: onde [f] ; rond [m] ; volute [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roller[N] ลูกคลื่นยักษ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
seaway(ซี'เว) n. ทางทะเล,เส้นทางทะเล,การแล่นเรือผ่านคลื่น,ทะเลที่มีลูกคลื่นค่อนข้างมาก,แม่น้ำน้ำลึกหรือครองน้ำลึกที่เรือเดินสมุทรแล่นได้
sinuous(ซิน'นิวอัส) adj. เป็นลูกคลื่น,คดเคี้ยว,วกวน,มีเล่ห์เหลี่ยม,คดโกง,อ้อมค้อม., See also: sinuousness n.
undulant(อัน'ดิวเลินทฺ) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นลอน., See also: undulance n., Syn. undulating
undulation(อันดิวเล'เชิน) n. การเป็นลูกคลื่น,การเป็นลอน,คลื่น,กระเพื่อม., Syn. billowing
undulatory(อัน'ดิวละทอรี) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นลอน, Syn. undulative,undular
waved(เวฟวดฺ) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นรูปคลื่น,เป็นลอน

English-Thai: Nontri Dictionary
billow(n) ลูกคลื่น,คลื่นยักษ์
billow(vi,vt) เป็นลูกคลื่น,บวมออก,ขยายออก
billowy(adj) เป็นลูกคลื่น
surf(n) คลื่นหัวแตก,ลูกคลื่น
surge(n) การรวน,ลูกคลื่น,การเซ,การไถล,การกระเพื่อม
undulate(vi) เป็นลูกคลื่น,กระเพื่อม,ขึ้นๆลงๆ
undulation(n) ความเคลื่อนไหว,ลูกคลื่น,การกระเพื่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top