Search result for

ลูกกรง

(38 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกกรง-, *ลูกกรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกรง[N] balustrade, See also: bar, railing, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกีดกั้น, Example: คนที่อยู่ในคุกได้แต่เอื้อมมือลอดลูกกรงมาจับมือญาติ, Count unit: ซี่, แผง, Thai definition: สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ๆ ของกรง, ที่คุมขัง หรือราวบันไดเป็นต้น
ลูกกรงเหล็ก[N] iron bar, Example: ตึกแถวที่นี่มีลูกกรงเหล็กกั้นหน้าต่างทุกบาน เพราะกลัวโจรปล้น, Thai definition: สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ๆ ของกรงทำด้วยเหล็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกกรงน. สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ ๆ ของกรงหรือที่คุมขัง
ลูกกรงสิ่งที่เป็นลูกตั้งสำหรับราวบันไดและสะพานเป็นต้น เช่น ลูกกรงบันได ลูกกรงสะพาน ลูกกรงระเบียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balusterลูกกรงทรงคนโท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I'm not playing with the monkeys, they want me to run to the bars in my cage, with my teeth.ตอนที่ฉันไม่ได้แสดงกับพวกลิง พวกเขาก็ให้ฉันวิ่งแยกเขี้ยวไปที่ลูกกรง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Please! - Step away from the bars!กรุณายืนห่างๆ ลูกกรงด้วย The Dark Knight (2008)
I've accessed the secret service tracking grid.ผมเข้ามาทางลูกกรงเหล็กด้านในแล้ว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We found one of the security cages wide open, and we started turning on the lights.และลูกกรงนิรภัยอันหนึ่งเปิดอ้าซ่า เลยเปิดไฟทั้งชั้น Duplicity (2009)
People have a tendency to talk when they're behind bars.คนมักมีแนวโน้มจะพูดเมื่อ อยู่หลังลูกกรง I Knew You Were a Pig (2009)
One for the cuffs, one for the cage and one for the leg irons.อันนึงสำหรับกุญแจมือ อันนึงสำหรับลูกกรง แล้วก็อีกอันสำหรับโซ่เหล็กที่เท้า Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
You want to deactivate the cell bars and go out drinking.เจ้าต้องการเปิดลูกกรงนี่ และออกไปหาอะไรดื่ม The Gungan General (2009)
I want to deactivate the cell bars and go out drinking.ข้าต้องการเปิดลูกกรงนี่ และออกไปหาอะไรดื่ม The Gungan General (2009)
Stay out of the bars.อยู่ห่างลูกกรง S.O.B. (2009)
Back away from the bars.ถอยไปจากลูกกรงซะ Gasp (2009)
OF HER PENTHOUSE WHILE YOU REMAIN BEHIND BARS.จากห้องเพนท์เฮาส์, ขณะที่เธออยู่หลังลูกกรง Valley Girls (2009)
You're just another innocent man behind bars for no good reason.คุณเป็นแค่คนบริสุทธิ์ ที่อยู่หลังลูกกรง โดยไม่มีเหตุผล Remains to Be Seen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกรง[X] (lūkkrong) EN: balustrade ; bar ; railing ; baluster   FR: parapet [m] ; balustrade [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar[N] ลูกกรง, See also: แท่ง, ซี่, Syn. pole, rod, stick
grating[N] ลูกกรง
grid[N] ตะแกรง, See also: ลูกกรงเหล็ก, Syn. grate, grille
grille[N] ลูกกรง, See also: ลูกกรงหน้าต่าง, Syn. grate, grid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grid(กริด) n. ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,แผ่นตะกั่วในหม้อแบตเตอรี่,ขดลวด ในหลอดวิทยุ,สายไฟฟ้า,เส้นทางรถไฟ, Syn. gridiron
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
parapet(แพ'ระเพท,-พิท) n. เชิงเทิน,กำแพงบังหน้า,ราวลูกกรง,รั้ว
railing(เร'ลิง) n.ราว,ราวลูกกรง,ราวบันได,ความคับแค้นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
banister(n) ลูกกรง,ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
grate(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grate(vt) ถู,ขูด,สี,ครูด,ใส่ลูกกรงเหล็ก,ใส่ตะแกรงร่อน
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grid(n) ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,สายไฟฟ้า
grill(n) ลูกกรง,ตะแกรง
parapet(n) เชิงเทิน,ราวลูกกรง,รั้ว,กำแพงปีกกา
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top