ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลูกกรง

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลูกกรง-, *ลูกกรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกรง[N] balustrade, See also: bar, railing, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกีดกั้น, Example: คนที่อยู่ในคุกได้แต่เอื้อมมือลอดลูกกรงมาจับมือญาติ, Count unit: ซี่, แผง, Thai definition: สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ๆ ของกรง, ที่คุมขัง หรือราวบันไดเป็นต้น
ลูกกรงเหล็ก[N] iron bar, Example: ตึกแถวที่นี่มีลูกกรงเหล็กกั้นหน้าต่างทุกบาน เพราะกลัวโจรปล้น, Thai definition: สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ๆ ของกรงทำด้วยเหล็ก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลูกกรงน. สิ่งซึ่งเรียงกันเป็นซี่ ๆ ของกรงหรือที่คุมขัง
ลูกกรงสิ่งที่เป็นลูกตั้งสำหรับราวบันไดและสะพานเป็นต้น เช่น ลูกกรงบันได ลูกกรงสะพาน ลูกกรงระเบียง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balusterลูกกรงทรงคนโท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no way out. All the windows have bars.มันไม่มีทางออก หน้าต่างทั้งหมดมีลูกกรง Clue (1985)
Every time I stepped out of my cell... every time I got in that shower... I figured it was only a matter of time... before they made a move.ทุกนาที/ที่ฉันก้าวผ่านจากลูกกรง... ทุกครั้ง/ที่ฉันอาบน้ำ... ฉันคิดซะว่า/มันเป็นเวลาที่มีค่า... American History X (1998)
If you break the law I'll do all I can to hunt you down and put you behind bars.... ฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันสามารถที่จะล่าคุณลงและทำให้คุณอยู่หลังลูกกรง Showtime (2002)
They were starving him, Mum. There were bars on his window.แฮร์รี่อดอยาก หน้าต่างก็ถูกติดลูกกรง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
To move beyond the bars of containment.ได้ออกมาพ้นตะแกรงลูกกรง The Longest Yard (2005)
Get your hands of the fence.เอามือออกจากลูกกรง Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Bars on the windows.ลูกกรงที่หน้าต่าง Happily N'Ever After (2006)
If it weren't for these bars, I'd have you already.ถ้าไม่ติดเพราะลูกกรงนี่ ฉันก็ได้คุณไปแล้ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Say, Bo, would you still got that little.22 over behind the bar?สิทธิในการพูดคุณจะยังคงเข้าใจใช่ไหม/ระยะทาง22เมตรมากกว่าข้างหลังลูกกรง Black Snake Moan (2006)
Bars.ลูกกรง No Exit (2006)
Just beyond the bars.แค่ตรงข้ามลูกกรง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
To me.แต่วาจาที่กระซิบผ่านลูกกรง สเน่ห์ล้วน ๆ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกรง[X] (lūkkrong) EN: balustrade ; bar ; railing ; baluster   FR: parapet [m] ; balustrade [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar[N] ลูกกรง, See also: แท่ง, ซี่, Syn. pole, rod, stick
grating[N] ลูกกรง
grid[N] ตะแกรง, See also: ลูกกรงเหล็ก, Syn. grate, grille
grille[N] ลูกกรง, See also: ลูกกรงหน้าต่าง, Syn. grate, grid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grid(กริด) n. ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,แผ่นตะกั่วในหม้อแบตเตอรี่,ขดลวด ในหลอดวิทยุ,สายไฟฟ้า,เส้นทางรถไฟ, Syn. gridiron
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
parapet(แพ'ระเพท,-พิท) n. เชิงเทิน,กำแพงบังหน้า,ราวลูกกรง,รั้ว
railing(เร'ลิง) n.ราว,ราวลูกกรง,ราวบันได,ความคับแค้นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
banister(n) ลูกกรง,ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
grate(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grate(vt) ถู,ขูด,สี,ครูด,ใส่ลูกกรงเหล็ก,ใส่ตะแกรงร่อน
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grid(n) ตะแกรง,ลูกกรงเหล็ก,สายไฟฟ้า
grill(n) ลูกกรง,ตะแกรง
parapet(n) เชิงเทิน,ราวลูกกรง,รั้ว,กำแพงปีกกา
railing(n) ราวลูกกรง,รั้ว,ราวบันได,ความคับแค้นใจ,คำตำหนิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top