ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลุ่มลึก

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลุ่มลึก-, *ลุ่มลึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุ่มลึก[ADJ] prudent, Syn. สุขุม, Example: เขาเป็นผู้นำที่มีบุคลิกลุ่มลึกน่าเกรงขามแก่ผู้พบเห็น, Thai definition: ที่มีความสุขุมละเอียดอ่อนหรือมีปัญญารอบคอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลุ่มลึกว. ลึกซึ้งมาก เช่น พระพุทธพจน์มีความหมายลุ่มลึก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We strip it down, make it visceral and real.เราจะลดทอนมันลง ทำให้ลุ่มลึกขึ้นและสมจริง Black Swan (2010)
Kind of poetic, if you ask me. I...ค่อนข้างลุ่มลึกนะ ถ้าถามผม ผม... The Penelope Papers (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่มลึก[adj.] (lum leuk) EN: prudent   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top