Search result for

ลือกระฉ่อน

(3 entries)
(0.1048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลือกระฉ่อน-, *ลือกระฉ่อน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลือกระฉ่อน    [V] be rumored, See also: spread, circulate, get about, go around, Syn. ลือ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง, Example: ชื่อเสียงในการชกครั้งนของเขาลือกระฉ่อนไปทั่ววงการ, Thai definition: พูดกันแพร่สนั่นทั่วไป, กล่าวขวัญกันไปทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลือกระฉ่อน[v. exp.] (leū krachǿn) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around   FR: colporter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resound    [VI] เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์), See also: ลือกระฉ่อน, Syn. be well-known

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ลือกระฉ่อน

 


  

  ลือกระฉ่อน
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top