ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลืมตาอ้าปาก

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลืมตาอ้าปาก-, *ลืมตาอ้าปาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืมตาอ้าปาก[V] get better in financial status, See also: be getting along financially, be doing all right financially, Syn. ลืมหน้าอ้าปาก, Example: แม้ครอบครัวของเขาจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ถึงเพียงนี้ แต่เขาก็มิเคยจะลืมเลือนความทุกข์เมื่อครั้งก่อน, Thai definition: มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลืมตาอ้าปาก, ลืมหน้าอ้าปากก. มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน เช่น เดี๋ยวนี้เขาลืมตาอ้าปากได้แล้ว เขาลืมหน้าอ้าปากได้แล้ว, เงยหน้าอ้าปาก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is. How else am I gonna get ahead in this poor dump town?ใช่มั้ย แล้วรู้มั้ยว่าฉันลืมตาอ้าปากอยู่ใน เมืองจนๆนี้ได้ไง Mine (2008)
Help you step up in the world, clean some shit up.ช่วยแกได้ลืมตาอ้าปาก ทำอะไรๆให้ดีขึ้น 9 Crimes (2010)
So I put all this trust in you so that you can get back on your feet, and what do you do?ฉันไว้วางใจเธอ เพื่อที่เธอจะลืมตาอ้าปากได้ แล้วดูสิ่งที่เธอทำ Feud (2013)
And now she's out, making us a small fortune, by the way, and you're pissed off about that, too.และตอนนี้นางก็ออกมาแล้ว อีกอย่างหนึ่ง ทำให้พวกเราลืมตาอ้าปากได้บ้าง และเจ้าก็เดือดดาลเรื่องนั้นเช่นกัน VIII. (2014)
Even if his eyes are open and he's speaking, your son is asleep, the entity is controlling him.ถึงเขาจะลืมตาอ้าปากพูด แต่ลูกคุณหลับอยู่ วิญญาณนั่นควบคุมเขา Incarnate (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top