Search result for

ลำตัว

(46 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลำตัว-, *ลำตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำตัว[N] torso, See also: trunk, body, Example: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
torsoลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
root trunkลำตัวรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nanocormiaลำตัวเล็กเกินส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ataxia, Truncalลำตัวโซเซ, ลำตัวส่ายโงนเงน [การแพทย์]
Bodyลำตัว,ลำตัว,ส่วนลำตัวของกระดูก,ส่วนลำตัว,กาย [การแพทย์]
Body Partลำตัว [การแพทย์]
Decerebrate Postureลำตัวแอ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Head?ลำตัว, โล่ , ลำตัว โล่ เมอร์ลิน : โล่ - หัว Valiant (2008)
Shield. Body. Shield.โล่ , ลำตัว ,โล่ , โล่ Valiant (2008)
At this point, I identified the suspect as Mr. Salamanca and observed what appeared to be a gunshot wound in his midsection.ณ จุดนี้ ผมระบุได้ว่าผู้ต้องสงสัยคือนายซาลามังก้า และปรากฏตามลำตัวเขา มีบาดแผลถูกยิง Bit by a Dead Bee (2009)
He was gently placed on the ground,neatly laid to rest with his hands by his sides.เขาวางศพลงบนพื้นอย่างนุ่มนวล แล้ววางแขนทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัว A Shade of Gray (2009)
He says he feels the vibrations in his abdomen, but not his hands.เขารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนที่ลำตัวเขา ไม่ใช่แขน House Divided (2009)
The face and whole body of the victimมันกินทั้งหัวและลำตัวเหยื่อไม่มีเหลือ Dogtooth (2009)
If we took the Resolute and angled her hull against the incoming frigates the bridge and hangar deck would be relatively safe from their attack.ถ้าเราทำมุมยานเรสโซลูต ให้หันลำตัวยานเข้าหากองยาน สะพานเดินเรือกับโรงเก็บยาน จะปลอดภัยจากการโจมตี Storm Over Ryloth (2009)
Pede versus car, plowed straight through a fence at an elementary school.Pede โดนรถชน ตรงลำตัวจนพุ่งไป ติดกำแพงโรงเรียนประถม No More Good Days (2009)
Bob Sayles is a big, burly man.บ๊อบ ซายส์เป็นคนมีลำตัวใหญ่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Small stature, I estimate late teens, early 20s. If anyone's interested.ลำตัวเล็ก ฉันคาดว่าเป็น วัยรุ่นตอนปลาย เกือบๆ สัก 20 ปี เนี้ยมีใครสนใจบ้างมั้ย? A Night at the Bones Museum (2009)
Usually all you find in a mummy's torso are pounded perfumes.เป็นปกติรึที่ทางคุณ เจอลำตัวมัมมี่ พรมน้ำหอม? A Night at the Bones Museum (2009)
The large skull and torso, combined with short limbs and evidence of hypotonia points to achondroplasia.กะโหลกศรีษะมีขนาดใหญ่ กว่าขนาดลำตัว และยังมีแขน-ขาสั้น และจากหลักฐานการหดตัวของกระดูก บอกได้ว่าถึงภาวะกระดูกที่ไม่เจริญเติบโต The Dwarf in the Dirt (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำตัว[n.] (lamtūa) EN: torso ; trunk   FR: tronc [m] ; torse [m]
ลำตัว[n.] (lamtūa) EN: fuselage ; body   FR: corps [m] ; fuselage [m]
ลำตัวเครื่องบิน[n.] (lamtūa khreūangbin) EN: fuselage ; airframe   FR: fuselage [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torso[N] ลำตัว, See also: ตัว
trunk[N] ลำตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axial skeletonโครงกระดูกของศีรษะและลำตัว
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
corset(คอร์'ซิท) n. เสื้อรัดลำตัวสตรี,เสื้อยกทรงรัดรูปของสตรี vt. สวมเสื้อยกทรงรัดรูป
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
fuselage(ฟิวซะ'ลาจ) n. ลำตัวเครื่องบิน,เปลือกนอก
gondola(กอน'ดาละ) n. เรือแจวโดยสารท้องแบนลำตัวยาวในลำคลองกรุงเวนิส
measurement(เมส'เชอเมินทฺ) n. การวัด,ขนาดที่วัด,ระบบการวัด,หน่วยวัด., See also: measurements n. ขนาดต่าง ๆ เป็นนิ้วของผู้หญิง (ครึ่งลำตัว เอว ตะโพก)
paca(พา'คะ,แพค'คะ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ที่ลำตัวมีแต้มขาวเป็นจุด ๆ พบในทวีปอเมริกา
pangolin(แพง'โกลิน) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเกล็ดกว้างใหญ่ ซ้อนกัน มันกินมดที่มีลำตัวเป็นเกล็ดใหญ่., Syn. scaly aneater
stay(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
hull(n) เปลือก,ลำตัวเครื่องบิน
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด
lapse(vi) ผ่านพ้นไป,ล่วงไป,หมดอายุ,สิ้นไป,ระงับไป,ถลำตัว
trunk(n) ลำต้น,ลำตัว,งวงช้าง,หีบเดินทางใหญ่,อุโมงค์,สายโทรศัพท์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[どう, dou] (n) ลำตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Körperteil(n) |der, pl. Körperteile| ส่วนลำตัว เช่น แขน, ขา
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top