ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลายลักษณ์อักษร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลายลักษณ์อักษร-, *ลายลักษณ์อักษร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลายลักษณ์อักษรบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลายลักษณ์อักษร(n) writing, Example: แผนงานการติดตั้งระบบต้องถูกจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร, Thai Definition: ข้อความอันเขียนเป็นหนังสือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลายลักษณ์อักษรน. เครื่องหมายขีดเขียนเป็นตัวหนังสือ เช่น เรื่องนี้ควรบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not decided in writing or anything.มันยังไม่ได้ตัดสินใจเป็น ลายลักษณ์อักษรอะไรทั้งนั้น Jenny, Juno (2005)
I'll type it up, you can sign the affidavit, and split.ฉันจะพิมพ์มันไว้ คุณจะได้มีคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรได้ Cell Test (2005)
She said we have to chart.เธอแค่บอกว่าเราต้องทำให้เป็นลายลักษณ์อักษร The Right Stuff (2007)
If we chart, we won't get consent.ถ้าเราทำเป็นลายลักษณ์อักษร เราก็จะไม่ได้รับการยินยอมให้ทำ The Right Stuff (2007)
Your boss gets her paperwork.เจ้านายคุณก็ได้ หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร The Right Stuff (2007)
Oh, really? In--in writing?งั้นหรอ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเปล่าล่ะ Welcome to Kanagawa (2008)
Into voluntarily surrendering.เขาได้มันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำ Omnivore (2009)
Only thing you demand in writing is what we put in your tombstone.ไม่, ไม่, สิ่งเดียวที่เธอจะให้ลงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ คือสิ่งที่เราจะสลักไว้บนหลุมฝังศพของคุณ Rates of Exchange (2009)
It needs to be in writing and signed by the attorney general.รังควานแหล่งข้อมูลอันเดียวที่มีอยู่ มันต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือของอัยการสูงสุด Rates of Exchange (2009)
I need you to sign an affidavit so I can exhume her remains.ผมต้องการให้คุณ เซ็นต์ในคำให้การ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผมไปขุดศพ เธอขึ้นมาได้ 137 Sekunden (2009)
The girl signed an affidavit stating otherwise.เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร The Townie (2010)
A plea bargain keeps the case out of the papersการต่อรองคำรับสารภาพจะทำให้คดีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร The Townie (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลายลักษณ์อักษร[lāilakaksøn] (n) EN: writing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
statute(สแทช'ชูท) n. บทบัญญัติ, พระราช-บัญญัติ, กฎ, ข้อบังคับ, ระเบียบ, ลายลักษณ์อักษร
unwritten(อันริท'เทิน) adj. ไม่ได้เขียนลง, ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร, เป็นวาจา, ว่างเปล่า, เป็นประเพณิ, Syn. traditional
verbal(เวอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับคำ, ประกอบด้วยคำเป็นคำพูด, ทีละคำ, เป็นวาจา, ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร, เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยคำกริยา.n. คำ, คำกริยา., See also: verbally adv., Syn. spoken, oral, stated, Ant. written, formal
written(ริท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ write adj. เป็นลายลักษณ์อักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top