ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลาตาย

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาตาย-, *ลาตาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาตาย[V] say au revoir before breathing one's last, See also: bid farewell of approaching one's death, part forever, Thai definition: การที่ทายาทหรือญาติของผู้ตายซึ่งมีสิทธิได้รับพระราชทานน้ำอาบศพและเพลิงเผาศพ นำดอกไม้ธูปเทียนและหนังสือกราบถวายบังคมลาตาย ไปกราบถวายบังคมลาที่สำนักพระราชวัง เป็นการกราบทูลข่าวการตายของผู้นั้นให้ทรงทราบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลาตายน. การที่ทายาทหรือญาติของผู้ตายซึ่งขอพระราชทานนํ้าอาบศพนำธูปเทียนแพ กระทงกรวยดอกไม้ และหนังสือกราบถวายบังคมลาตายไปกราบถวายบังคมลาที่สำนักพระราชวัง เป็นการกราบทูลข่าวการตายของผู้นั้นให้ทรงทราบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you die!ถึงเวลาตาย Phantasm (1979)
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย Junior (1994)
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้ Contact (1997)
Meanwhile, he's starvin', 'cause every time he tries to get a bite to eat, the only blue plate special they're servin'... is North Atlantic scrod with Quaker State.ถ้าเขาหิวก็มีคนเอาอาหารจานพิเศษ มาเสิร์ฟนั่นก็คือปลาตายในแอตแลนติค กับบริษัทแควกเกอร์สเตท Good Will Hunting (1997)
Charlie, this shit´s depressing the shit out of me. lt´s makin´ me sad.เพลงบ้าๆ นี่ทำฉันหดหู่ อยากลาตาย Nothing to Lose (1997)
I read about her in Mom's suicide note.ฉันอ่านเจอใน จ.ม. ลาตายของแม่ The One with the Jellyfish (1997)
There was a suicide note?มีจดหมายลาตายด้วยหรอ The One with the Jellyfish (1997)
I can't believe you didn't tell me there was a suicide note.ฉันไม่อยากจะเชื่อ ทำไมเธอไม่บอกฉันว่ามี จ.ม. ลาตาย The One with the Jellyfish (1997)
Her suicide note.จดหมายลาตายของเธอ Dark Harbor (1998)
Time to die.ถึงเวลาตายแล้ว... .. Underworld (2003)
She croaked like a dead fishเธอร้องเหมือนปลาตายเลย Oldboy (2003)
Do you have a copy of the suicide note?คุณมีกอบปี้จดหมายลาตายมาไหม Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top