Search result for

ลา

(147 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลา-, *ลา*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*โง่เขลา, ขลาดเขลา* (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กมลากษ์ว. มีตางามดุจดอกบัว (เหมือน กมลนัยน์).

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค่าส่วนกลาmaintenance fee
ค่าส่วนกลา (n ) common fee charge
งูงูปลาลา[meoimepr] มีงูมีปลา
ช่วงเวลาการทำงาน (n )
ลาopen-air market

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คันหลา (n ) ไม้ที่ทำปลายแหลมสองข้างไว้เสียบฟ่อนข้าวเพื่อหาบ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลา (n vi vt ) ตลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลา[N] donkey, Example: ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
ลา[V] say goodbye, See also: bid farewell, say au revoir, say adieu, Example: หลานชายคนโตมาลาตากับยายไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง คำพูดหรือหนังสือ
ลา[V] draw (a line), Syn. ลากเส้น, ขีดเส้น, Example: เมื่อลากเส้นตรงที่ 4 ให้ตัดเส้นตรง 3 เส้นแรกจะเกิดจุดตัดใหม่ขึ้น, Thai definition: ขีดช้าๆ
ลา[V] drag, Example: เพื่อนๆ มาลากผมให้ไปดูนิทรรศการแต่เช้า, Thai definition: ทำให้เขาไปด้วยโดยไม่เต็มใจ
ลา[V] drag, See also: tow, trail, draw, haul, tug, pull, Syn. ดึง, Example: ชาวนาขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ ลากกระบะบรรทุกผู้โดยสารระหว่างหมู่บ้าน, Thai definition: ดึงให้เคลื่อนไปกับพื้น
ลา[V] pave, See also: cover, concrete, tile, surface, Example: ช่างทำถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อนำมาลาดถนน, Thai definition: ปูแผ่ออกไป
ลา[V] tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ลา[V] tilt, See also: incline, slope, Syn. ลาดเท, Example: ชนชาติผิวดำมีหน้าผากลาดมาก, Thai definition: เทต่ำหรือเอียงขึ้นน้อยๆ
ลา[N] minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
ลา[N] luck, See also: fortune, Example: ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลาน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Equidae รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาลำตัวสีเทา เช่น ชนิด Equus asinus (Linn.) และทวีปเอเชียลำตัวสีเหลืองเข้มจนถึงสีน้ำตาลอมแดง เช่น ชนิด E. hemionus (Pallas) ที่นิยมนำมาเลี้ยง เช่น ชนิดย่อย E.a. asinus (Linn.)
ลาน. เรียกการจบหรือสิ้นสุดลงระยะหนึ่ง ๆ ของพิธีบางอย่าง ว่า ลาหนึ่ง ๆ เช่น โห่ ๓ ลา ยํ่าฆ้อง ๓ ลา.
ลาก. จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง คำพูด หรือด้วยหนังสือ
ลาขออนุญาตหยุดงานชั่วคราว เช่น ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาไปศึกษาต่อ
ลาขอคืนของที่บูชาหรือบนไว้ เช่น ลาข้าวพระภูมิ ลาของที่บนไว้.
ลาว. เตี้ย เช่น เกยลา กี๋ลา เตียงลา แท่นลา.
ลาว. มีกลีบชั้นเดียว, ไม่ซ้อน, (ใช้แก่ดอกไม้) เช่น มะลิลา พุดลา รักลา.
ลาก. ดึงให้เคลื่อนที่ตามไปบนพื้น เช่น ลากเกวียน ม้าลากรถ กระโปรงยาวลากดิน
ลายาวออกไป เช่น การประชุมลากยาวไปถึง ๒ ทุ่ม, ทำให้ยาวออกไป เช่น ลากเสียง ลากเส้น
ลาโดยปริยายหมายความว่า ใช้อย่างสมบุกสมบัน เช่น เอาเสื้อผ้าไหมมาใส่ลากอยู่กับบ้าน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dragลา[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dragลา[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lagoonลากูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier lagoonลากูนสันดอนกั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drag-and-dropลากแล้วปล่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drag-and-dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
velocity gradientลาดความเร็ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip slopeลาดตามแนวเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]
signatureลายเซ็น, ลายเซ็น, ลายมือชื่อ [คอมพิวเตอร์]
ลายเซ็นลายมือชื่อ
คำที่มักเขียนผิด ลายเซ็นต์ [คำที่มักเขียนผิด]
Autographsลายมือเขียน [TU Subject Heading]
Digital signaturesลายมือชื่อดิจิทัล [TU Subject Heading]
DNA fingerprintingลายพิมพ์ดีเอ็นเอ [TU Subject Heading]
DNA fingerprinting of plantsลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืช [TU Subject Heading]
Fingerprintsลายนิ้วมือ [TU Subject Heading]
La Nina Currentลานีญา [TU Subject Heading]
Labrador retrieverลาบราดอร์ รีทริฟเวอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน The Serena Also Rises (2008)
I am Eleanor Waldorf.ฉันคือ เอลานอร์ วอลดอฟ The Serena Also Rises (2008)
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลานอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินาเล่ของคุรมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
You mean Serena's on the runway of Eleanor Waldorf's show in a design not made by Eleanor Waldorf?ของเอลานอร์ ในชุดที่ไม่ใช่ของเอลานอร์งั้นหรอ The Serena Also Rises (2008)
Jail, brawling in public.คุก ทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะ The Serena Also Rises (2008)
I'm going to pursue a more fulfilling pastime.ฉันจะไปหาอะไรชดเชยเวลาที่หายไปสักหน่อย The Serena Also Rises (2008)
There's no mistake.ไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คะ The Serena Also Rises (2008)
Excuse me. I think there's been a mistake.ขอโทษนะคะ คือฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย The Serena Also Rises (2008)
And I counted on you to show up to school, the school to which I pay tens of thousands of dollars every year, might I add.และ.. พ่อก็เชื่อใจหนูว่าหนูจะไปโรงเรียน โรงเรียนที่พ่อต้องจ่ายเงินเป็นพันๆดอลลาห์ The Serena Also Rises (2008)
She's counting on me, okay?เอลานอร์เชื่อใจหนูนะคะ โอเค๊? The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลา[n.] (lā) EN: donkey ; ass   FR: âne [m] ; baudet [m] (fam.) ; bourrique [f]
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; say au revoir ; say adieu   FR: saluer ; prendre congé ; quitter
ลา[X] (lā) EN: times   FR: fois
ลา กอรุนญ่า[TM] (Lā Kørunyā) EN: Deportivo La Coruna   FR: Deportivo La Corogne [m]
ลา[v.] (lāk) EN: haul ; drag ; draw ; pull ; tow ; heave   FR: tirer ; traîner ; remorquer
ลากข้าง[n.] (lākkhāng) EN: vowel mark -าำ (ā)   FR: symbole vocalique -าำ (ā)
ลากจูง[v.] (lākjūng) EN: tow ; tug ; hau l; drag ; draw ; pull   FR: tirer ; traîner ; remorquer
ลากถูลู่ถูกัง[v. exp.] (lāk thūlūthūkang) EN: drag ; tow ; haul ; draw ; pull   
ลาก่อน[X] (lākøn) EN: goodbye ; good day ; good night ; bye-bye ; ta-ta (inf.)   FR: au revoir ; salut ! (fam.)
ลาก่อนละ[xp] (lākøn la) FR: adieu !

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
catfish(n) ปลาดุก
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adieu[INT] ลาก่อน, Syn. farewell, good bye
airfield[N] ลานบิน, Syn. landing field
anticlinal[ADJ] ลาดลงทั้งสองข้างจากแกนกลา
ass[N] ลา, Syn. donkey
augury[N] ลางสังหรณ์, See also: ลาง, นิมิต, Syn. omen, portent, indication
autograph[N] ลายเซ็น, Syn. signature
beach[VT] ลากมาเกยหาด, See also: เข้าจอดที่ชายหาด
blue[ADJ] หยาบโลน, See also: ลามก, Syn. explicit
burro[N] ลาตัวเล็ก
bring out[PHRV] ดึงออกมา, See also: ลากออกมา, Syn. pull out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลา
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลา

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลา
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลา
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Annual Leaveลาพักผ่อนประจำปี
langsatลางสาด
lazentra (n ) ลาเซนตรา
leave (n) ลากิจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
休暇をとる[きゅうかをとる, kyuukawotoru] (phrase) ลากิจ, ลาหยุด
指紋[しもん, shimon] (n) ลายนิ้วมือ
驢馬[ろば, roba] (n) ลา (สัตว์ชนิดหนึ่ง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
斜面[しゃめん, shamen] (n) ลา
副署[ふくしょ, fukusho] (n) ลายเซ็นต์
有給休暇[ゆうきゅうきゅうか, yuukyuukyuuka] (n) ลาพักร้อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ลาEnglish: to draw
辞める[やめる, yameru] Thai: ลาออก English: to retire
スキー場[すきーじょう, suki-jou] Thai: ลานสกี English: ski area

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
Jahre(n) |pl.| หลายปี, See also: das Jahr
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลา
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Nacht(n) |die, pl. Nächte| กลางคืน, คืน
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลา
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top