ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลัทธิก่อการร้าย

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลัทธิก่อการร้าย-, *ลัทธิก่อการร้าย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An organization that condemns terrorism while secretly funding it hosts a panel for a show that glorifies terrorists.โอ้ เยี่ยม องค์กรที่วิจารณ์เรื่องลัทธิก่อการร้าย พร้อมๆ กับแอบให้เงิน ไปจัดรายการยกย่องพวกลัทธิก่อการร้าย The Freshmen (2009)
'With many commentators saying 'the vote on the Terrorism Bill will be too close to call,'ด้วยความคิดของนักวิจารณ์หลายคน' 'การโหวตกฎหมายว่าด้วยลัทธิก่อการร้าย ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศใช้' The Empty Hearse (2014)
That on top of the city's other problems, we give into terrorism?นอกเหนือจาก ปํญหาอื่นๆของเมือง เราจะยอมให้กับ ลัทธิก่อการร้ายเหรอ? The Candidate (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrorism[N] การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง, See also: ลัทธิก่อการร้าย, Syn. disorder, lawlessness, nihilism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrorism(เท'เรอะริสซึม) n. ลัทธิก่อการร้าย, See also: terrorist ผู้ก่อการร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top