ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ละเอียดถี่ถ้วน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละเอียดถี่ถ้วน-, *ละเอียดถี่ถ้วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเอียดถี่ถ้วน[ADJ] careful, See also: meticulous, thorough, scrupulous, exhaustive, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, Example: คุณนายแกเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องการเงินการบัญชี
ละเอียดถี่ถ้วน[ADV] carefully, See also: meticulously, thoroughly, scrupulously, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're very thorough.ละเอียดถี่ถ้วนดี The Bodyguard (1992)
-That's thoroughly predictable.-นั่นเป็นการทำนายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน A Walk to Remember (2002)
You're very thorough.คุณตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากเลยค่ะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
It's been thorough and throughมันต้องละเอียดถี่ถ้วนและผ่านไปได้ Alpine Fields (2008)
You're a very eager student,Dr. Bailey,very thorough.ดร.เบย์ลี่ คุณเป็นนักเรียนที่กระตือรือล้นมาก ละเอียดถี่ถ้วน All by Myself (2008)
See? It's that head for details.- ต้องใช้คนที่ละเอียดถี่ถ้วนแบบนี้ Bride Wars (2009)
Should not be viewed in haste. I may have seen a similar mark... Ahh.ควรที่จะดูให้ละเอียดถี่ถ้วน ข้าอาจจะเคยเห็น สัญลักษณ์ที่คล้ายกัน... Shadow Games (2010)
She was very thorough.เธอละเอียดถี่ถ้วนมาก Sam, Interrupted (2010)
I thought you wanted me to be thorough.ผมคิดว่าคุณต้องการให้ผม อธิบายความละเอียดถี่ถ้วนซะอีก Bullet Points (2011)
We've been waiting for this divorce Let us handle it calmly it's my first divorce Let me take a deep breathค่าจอดรถมันแพง รีบๆและจบๆกันไป ตกลงไหมคะ? แยกทางกันมาตั้งนาน แต่เราเพิ่งจะมาหย่า เราต้องดูให้ละเอียดถี่ถ้วน Little Black Dress (2011)
That sort of composure and presence of mind means that it's someone very experienced.เป็นการกระทำที่ละเอียดถี่ถ้วนมาก น่าจะเป็นฝีมือของพวกมืออาชีพ Poseidon (2011)
She's very thorough.เธอละเอียดถี่ถ้วนมาก It's a Shame About Ray (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเอียดถี่ถ้วน[adj.] (la-īet thīthūan) EN: careful   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaustive[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. thorough
intensive[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน
thorough[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, See also: ละเอียดรอบคอบ, รอบคอบ, Syn. careful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
preciosity(เพรซซิออส'ซิที) n. ความพิถีพิถัน,ความจู้จี้,ความละเอียดถี่ถ้วน
precious(เพรช'เชิส) adj. มีค่า,ล้ำค่า,เป็นที่รัก,ทูนหัว,อย่างยิ่ง,เต็มที่,พิถีพิถัน,ละเอียดถี่ถ้วน,สำคัญมาก. n. ผู้เป็นที่รัก,ทูนหัว., See also: preciousness n., Syn. beloved,costly

German-Thai: Longdo Dictionary
reiben(vt) |rieb, hat gerieben| ขัดถู, ขยี้ เช่น Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. ฉันขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองไปที่นั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top