ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลองโทรเข้า

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลองโทรเข้า-, *ลองโทรเข้า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you call Amanda's cellphone again, see if we can head her off the pass.ลองโทรเข้ามือถือของอแมนด้าอีกทีสิ เราจะปล่อยให้เธอไปไม่ได้นะ Phantom Traveler (2005)
I'll try your cell.ผมจะลองโทรเข้ามือถือคุณดู I Had a Dream (2008)
I started calling in, and then I realized I'm smarter than everybody else.และลองโทรเข้าไป ผมจึงพบว่า ผมฉลาดกว่าทุกๆคน The Ugly Truth (2009)
I was just checking in.ฉันลองโทรเข้ามาดู My Bad (2010)
I tried your cell. Listen, something's come up.ฉันลองโทรเข้ามือถือแล้ว ฟังนะ มีคดีเข้ามา Snake Eyes (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลองโทรเข้า[v. exp.] (løng thō khao) EN: try calling   FR: essayer d'appeler (au tél.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top