ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลองคิดดู

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลองคิดดู-, *ลองคิดดู*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Think of it, gentlemen. Hoof-and- mouth disease a thing of the past!ลองคิดดูสิ โรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยเป็นอดีตไป Blazing Saddles (1974)
You could change them, Think about it.ลองคิดดู Oh, God! (1977)
You better thinkคุณต้องลองคิดดู The Blues Brothers (1980)
Can you imagine dancing like this on the main floor... home of the family fox-trot?ลองคิดดูน๊ะ ถ้าเต้นแบบนี้กัน ที่ห้องโถงใหญ่... ห้องบอลรูมสำหรับเต้นรำใช่ไหม? Dirty Dancing (1987)
Where do you suppose it comes from?เธอลองคิดดูสิว่ามันมาจากที่ไหน? Akira (1988)
Listen, have you ever thought about putting a few African trading beads à la Bo Derek on that?ลองฟังนี่ดู ท่านเคยลองคิดดูบ้างมั้ย ว่าถ้าประดับลูกปัดแอฟริกัน "ลา โบ เดเร็ค" ลงบนหุ่นสักหน่อยล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
- Think about it.- ลองคิดดูนะ The Cement Garden (1993)
And if you don't, then you better think about it before you start to change things.แล้วถ้าคุณไม่รู้ งั้นคุณก็ต้องกลับไปลองคิดดูแล้วล่ะ... ก่อนที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไร The Joy Luck Club (1993)
Think about it a minute. You have to figure he's either covering his tracks or decoying us.ลองคิดดูสิ ว่าเขาทำเพื่อกลบร่องรอย หรือเพื่อล่อเราออกมา... Ghost in the Shell (1995)
Think about it.ลองคิดดูสิ. Ghost in the Shell (1995)
Let's think about it.พี่จะลองคิดดู Autumn in My Heart (2000)
Think about it.ลองคิดดูสิ Metamorphosis (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลองคิดดู[v. exp.] (løng khīt dū) EN: think it over ; think about it   FR: réfléchir à la question ; cogiter (fam.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top