ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลบม

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลบม-, *ลบม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลบม(ละบม) ก. ระบม เช่น นางก็ถวายบังคม ลบมพิลาลศกำสรดไปมา (ม. คำหลวง วนปเวสน์).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chamferchamfer, ลบมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A tattoo. I got that removed.- รอยสักน่ะ ผมลบมันออก Jaws (1975)
I'm gonna dodge it.ฉันกำลังจะหลบมัน Stand by Me (1986)
I could have dodged it.ฉันหลบมันได้นะ Stand by Me (1986)
Listen, Teddy, you can dodge it on the way back, man.ฟังนะ เท็ดดี้ นายจะหลบมันตอนขากลับก็ได้ เพื่อน Stand by Me (1986)
Sorry for the run-around. Can I buy you a drink?ขอโทษด้วย ที่ต้องให้หลบมาพบ ผมเลี้ยงเครื่องดื่มคุณนะ ? Squeeze (1993)
They erased it.พวกเขาลบมันทิ้ง Squeeze (1993)
Miss Padoan, what are you doing here all alone? Counting the waves?ว่ายังไงคุณปาโดน หลบมายืนนับคลื่นอยู่เหรอไง The Legend of 1900 (1998)
-A little hideaway he knew about.- ไปพักโรงแรมหลบมุมเล็กๆ Mona Lisa Smile (2003)
What is that heavenly smell?กลิ่นอะไรหอมตลบมาเชียว Bringing Down the House (2003)
Well, Caleb, it doesn't work that way.เอาล่ะ คาเลบมนไม่ดีแน่ๆ Eating Out (2004)
- What? - The video, man, I deleted it.อะไรนะ / ก็วีดีโอนั้นฉันลบมันกะมือเอง American Pie Presents: Band Camp (2005)
It had been just about six months since we had lost our home due to firebombings by the Americans and escaped to the sokai in Manchidaniประมาณหกเดือนจากที่เรา สูญเสียบ้านเพราะ การทิ้งระเบิดของอเมริกา เราหลบมาอยู่ที่ โซไค ใน มันชิดานิ Grave of the Fireflys (2005)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้
skulk(สคัลคฺ) vi.,n. (ผู้) หลบ,ซ่อน,หลบมุม,เดินลับ ๆ ล่อ ๆ ,หลบหนีง่าย,แสร้งทำเป็นป่วย., Syn. slink
subjunctive(ซับจังคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับปริกัลบมาลา (subjunctive mood) ,ตั้งขึ้นเอง,เพิ่มเติม,สมมุติขึ้น. n. ปริกัลบมาลา,กริยาในปริกัลบมาลา.

English-Thai: Nontri Dictionary
skulk(vi) แอบ,ซุ่ม,หลบมุม,ซ่อน,หนีงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top