ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤๅ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤๅ-, *ฤๅ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤๅ[QUES] what, Syn. อะไร
ฤๅ[CONJ] or, Syn. หรือ
ฤๅษี[N] hermit, See also: anchorite, Syn. ฤษี, Thai definition: นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ
ฤๅษีแปลงสาร[N] an inverted-order cipher, See also: method of writing secret characters by reversing the back and the front positions, Thai definition: วิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤๅ(รือ) เป็นรูปสระในภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นเสียงยาวของ ฤ เมื่อไทยนำมาใช้ออกเสียงเป็น รือ รี เช่น ฤๅษี [รือสี] ตฤๅ [ตฺรี].
ฤๅ(รือ) ว. หรือ, อะไร, ไม่ใช่
ฤๅโดยมากใช้ในบทร้อยกรอง เช่น กวีฤๅแล้งแหล่งสยาม.
ฤๅชุว. ตรง, ซื่อ.
ฤๅชุตาน. ความตรง, ความซื่อสัตย์.
ฤๅดีน. ฤดี, ความยินดี, ใจ.
ฤๅทัยน. ฤทัย, ใจ, ความรู้สึก.
ฤๅษีน. ฤษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.
ฤๅษีผสมน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. ในวงศ์ Labiatae ใบมีสีต่าง ๆ ขอบใบจักเป็นรูปฟันปลา, ฤๅษีผสมแล้ว หรือ ฤๅษีผสมเสร็จ ก็เรียก.
ฤๅษีเลี้ยงลิงน. ผู้เลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนหมู่มากที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยย่อมเดือดร้อนรำคาญ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And my answer would have to be, in a very limited sense, yes.ฤๅจากสมองไปยังสมองอื่นได้ หรือไม่ และคำตอบของฉันจะต้องเป็น ในความหมายที่ จำกัด มากใช่ Is There Life After Death? (2011)
You came alone, in chains, without friends nor honor.เจ้ามาอย่างโดดเดี่ยว มีโซ่ตรวน ไร้ซึ่งญาติมิตร ฤๅเกียรติยศ You Win or You Die (2011)
I shall wear no crowns and win no glory.ข้าจักไร้ซึ่งมงกุฎ ฤๅมีชื่อเสียงใดๆ You Win or You Die (2011)
Did we free my father?เราปลดปล่อยพ่อข้าได้ฤๅ Baelor (2011)
Did we rescue my sisters from the Queen?ฤๅช่วยน้องสาวข้า จากราชีนี Baelor (2011)
Did we free the North from those who want us on our knees?ฤๅให้อิสระแก่คนเหนือจาก พวกที่ต้องการให้เรานอบน้อม Baelor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite   FR: ermite [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eremite[N] ฤๅษี, See also: คนถือสันโดษ (เพื่อปฏิบัติธรรม), Syn. hermit, recluse, anchorite
hermit[N] ฤๅษี, See also: ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ, Syn. anchorite, eremite, recluse

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top