ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฤดูแล้ง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤดูแล้ง-, *ฤดูแล้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤดูแล้ง[N] dry season, Syn. หน้าแล้ง, Example: ในฤดูแล้งพืชจะแก่แห้ง สัตว์จะได้รับวิตามินเอไม่เพียงพอ, Count unit: ฤดู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dry seasonฤดูแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fiona, we're supposed to be conserving water. We're in the middle of a drought.ฟิโอน่า เราจะต้องประหยัดน้ำนะ เวลานี้เป็นช่วงกลางฤดูแล้งนะ A Cinderella Story (2004)
Droughts are for poor people.ฤดูแล้ง มันสำหรับคนจน A Cinderella Story (2004)
- Gozaimasu, Fighting Frogs. Here's your daily drought reminder:โกไซมาซุ ไฟท์ติ้ง ฟอกซ์ อย่าลืมว่าตอนนี้เป็นฤดูแล้ง A Cinderella Story (2004)
But I can't wait for him because waiting for you is like waiting for rain in this drought.แต่ฉันไม่สามารถรอเขาคนนั้นได้.. ...เพราะว่า การรอคุณ มันเหมือนกับ การรอฝนในฤดูแล้ง A Cinderella Story (2004)
Since the drought set in, these guys have had a ferocious appetite.หลังจากเข้าฤดูแล้งแล้ว พวกมันจะแสดงความดุร้ายมากยิงขึ้น เพื่อความอยู่รอด Prey (2007)
At least some good would have come from the drought, then!อย่างน้อยก็มีสิ่งที่ดีอย่างที่ได้มาจากฤดูแล้ง ฉะนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
They absorb it in the wet season and release it in the dry season.พวกมันดูดซึมน้ำในฤดูฝน และปลดปล่อยออกมาในฤดูแล้ง Home (2009)
Hey, maybe we could recreate it when we end our drought in 2 days, 17 hours,เฮ้ เราจะได้ทำมันใหม่ไง ในตอนที่ฤดูแล้งนี่จบลงใน2วัน 17ชั่วโมง The Lies Ill-Concealed (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤดูแล้ง[n. exp.] (reudū laēng) EN: dry season   FR: saison sèche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dry season[N] ฤดูแล้ง, See also: หน้าแล้ง, Syn. dry climate, dry season

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乾季[かんき, kanki] (n) ฤดูแล้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top