Search result for

ฤดูกาล

(40 entries)
(0.0562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฤดูกาล-, *ฤดูกาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤดูกาล[N] season, Syn. ฤดู, Example: การที่ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือมีลมพายุรุนแรงฉับพลันส่งผลทำให้สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาลของไทยผิดไปจากเดิม, Count unit: ฤดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฤดูกาลน. เวลา, คราว, เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seasonal variationsฤดูกาล [TU Subject Heading]
Seasonal variations (Economics)ฤดูกาล (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Seasonsฤดูกาล (ภูมิอากาศ) [TU Subject Heading]
Breeding, Seasonalฤดูกาลสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just like the seasons, people have the ability to change.เหมือนฤดูกาล คนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้ Chuck in Real Life (2008)
That's this season. they want to know about next season.นั่นของฤดูกาลนี้ แต่เขาอยากดูของฤดูกาลหน้า Pret-a-Poor-J (2008)
I didn't know you started anything for next season.หนูไม่รู้ว่าคุณเริ่มออกแบบเสื้อผ้าฤดูกาลหน้าแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
As we count down to the new season.ขณะที่เรานับถอยหลังสู่ฤดูกาลใหม่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
At the new season of "heroes."ในฤดูกาลใหม่ของ ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
As we continue to count down for the new season.ขณะที่เรากำลังนับถอยหลังสู่ฤดูกาลใหม่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
At the end of last season,ในตอนสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Last season...ฤดูกาลที่แล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Charlie Danforth will suit up next season.ชาลีย์ แดนฟอร์ด จะมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า High School Musical 3: Senior Year (2008)
I'll be running the team next season and it'll help me out with the guys.ฉันจะเข้าร่วมทีมฤดูกาลหน้า และมันจะช่วยฉันได้บ้าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
Oh, thank you. I'm glad the season's over, so...ขอบใจ ฉันดีใจที่ฤดูกาลแข่งขันจบลงแล้ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
Across the planet, one person in four lives as humankind did 6.000 years ago, their only energy that which nature provides season after season.ทั่วทั้งโลก มนุษย์ 1 ใน 4 ยังคงมีชีวิตแบบเดียวกับเมื่อ 6 พันปีก่อน พวกเขาอาศัยเพียงแค่พลังงาน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามฤดูกาล Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤดูกาล[n.] (reudūkān) EN: season ; time ; occasion   FR: saison [f] ; période [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
season[N] ฤดูกาล, See also: หน้า, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เวลาที่เหมาะสม, Syn. period, term, time, spell, occasion
time[N] ฤดูกาล, Syn. season
wane[N] เวลาที่เสร็จสิ้น, See also: ฤดูกาลที่เสร็จสิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climat-Pref. "อากาศตามฤดูกาล"
climate(ไคล'เมท) n. อากาศตามฤดูกาล,แนวโน้มทั่วไปของสังคม,ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่, See also: climatic adj. ดูclimate climatical adj. ดูclimate climatal adj. ดูclimate, Syn. trend -Conf. weather
climato-Pref. "อากาศตามฤดูกาล"
clime(ไคลม) n. ถิ่นหนึ่งหรือบริเวณหนึ่งของโลก,อากาศตามฤดูกาล
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival
season(ซี'เซิน) n. ฤดู,คราว,กาล,ฤดูกาล,เทศกาล,หน้า,ตัวกำหนดเวลา,ตั๋วฤดู,ระยะเวลา,ช่วงเวลา vt. ปรุง,ปรุงรส,เพิ่มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ์,ตากให้แห้ง. vi. ปรุง,ปรุงรส,คุ้นเคย., See also: seasonedly adv. seasoner n. -Phr. (in season หน้า (มะม่วง,ลิ้นจี่
seasonable(ซี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะกับฤดูกาล,ได้เวลา,ได้โอกาส,ได้จังหวะ,ถูกกาลเทศะ,กาล,ทันเวลา, See also: seasonableness n. seasonableably adv., Syn. timely
seasonal(ซี'เซินเนิล) adj. ตามฤดู,ตามฤดูกาล,ตามช่วงเวลา,เป็นครั้งเป็นคราว., See also: seasonality n. seasonally adv. seasonalness n., Syn. periodical
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
transient(แทรน'เชินทฺ) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,ชั่วคราว n. สิ่งที่อยู่ชั่วคราว,สภาพชั่วคราว,นอกฤดูกาล., See also: transiently adv. transientness n., Syn. brief,temporary,vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
seasonal(adj) ตามช่วงเวลา,ตามฤดูกาล
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
season confuse (n vi vt modal ver) ฤดูกาลที่วุ่นวาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
季節[きせつ, kisetsu] (n ) ฤดูกาล

German-Thai: Longdo Dictionary
Saison(n) |die, pl. Saisonen| ฤดูกาล
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: S. anfangen, starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม

French-Thai: Longdo Dictionary
saison(n) |f| ฤดูกาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top