ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่วมมือกับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วมมือกับ-, *ร่วมมือกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm very happy you are working with me!ฉันดีใจที่นายร่วมมือกับฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let the rite begin...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Jinnah has cooperated with the British.จินนาห์ร่วมมือกับอังกฤษ Gandhi (1982)
- Dr. Logan, we are losing the cooperation of the men.- ดร.โลแกน พวกนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับเราแล้ว Day of the Dead (1985)
And I'm going to try to cooperate.ต่อไปนี้ฉันจะร่วมมือกับคุณ The Bodyguard (1992)
You are extradited to Newark on a warrant for smuggling cigarettes... up from North Carolina three years ago... or you go to work for us.ส่งตัวไปนิวอาร์คข้อหาค้าบุหรี่เถื่อน จากนอร์ธคาโรไลน่า 3 ปีที่แล้ว หรือว่าจะร่วมมือกับเรา Heat (1995)
About a week ago, the military attaché of the Republic of Gavel Embassy commissioned him.ประมาณอาทิตย์ก่อน, กองทัพได้ร่วมมือกับสถานทูต ของสาธารณรัฐแกเวลว่าจ้างเขา... Ghost in the Shell (1995)
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด The Jackal (1997)
For the working group together, State, CIA, Secret Service,ร่วมมือกับทุกฝ่าย ซีไอเอด้วยนะ The Jackal (1997)
You cooperate, and you'll be to transfer to a minimum security facility.ถ้านายร่วมมือกับเรา นายจะได้ย้ายไปอยู่ที่ที่สบายขึ้น The Jackal (1997)
We must join with Sauron.เราต้องร่วมมือกับเซารอน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วมมือกับ[X] (ruammeū kap) FR: en collaboration avec

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate with[PHRV] ร่วมมือกับ, See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ, Syn. assort with
collaborate with[PHRV] ทำงานร่วมกับ, See also: ร่วมมือกับ
cooperate on[PHRV] ร่วมมือกับ, Syn. cooperate with
cooperate with[PHRV] ร่วมมือกับ, Syn. cooperate on
join hands with[PHRV] ร่วมมือกับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top