Search result for

ร่วม

(114 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วม-, *ร่วม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตัวหารร่วมมากplus grand commun diviseur (PGCD). Abréviation Thaïe: ห.ร.ม.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พี่น้องร่วมบิดามารดา (n ) brother and sister of full blood

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วม[V] join in, See also: participate, associate with, be affiliated with, partake, have a portion of, Example: กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำโครงการร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ราว 20 แห่ง, Thai definition: มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน
ร่วม[ADV] almost, See also: nearly, just about, Example: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว, Thai definition: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
ร่วมวง[V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ร่วมใจ[V] come together, See also: be united in mind, share a person's mind or views, be unanimous in opinion or decision, Syn. พร้อมใจ, Example: ทุกคนร่วมใจถวายพระพร, Thai definition: นึกคิดอย่างเดียวกัน
ร่วมกัน[ADV] accompany with, Syn. ด้วยกัน, Ant. แยกกัน, Example: ในฐานะที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เราก็ควรช่วยกันบำรุงรักษา
ร่วมกับ[V] cooperate, See also: work together with, collaborate, Example: บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ร่วมกับเอเชี่ยนการประมูล จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น, Thai definition: มีส่วนทำด้วยกันหรือร่วมมือกัน
ร่วมงาน[V] work together, Example: ในขณะที่ย้ายไปอยู่หน่วยงานระดับเหนือ ผมก็ยังร่วมงานกับเขาอยู่ในกองทัพบก, Thai definition: ทำงานด้วยกัน
ร่วมงาน[V] attend a ceremony, Example: นักเรียนนายร้อยได้ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์, Thai definition: เข้าร่วมในพิธี
ร่วมทาง[V] be accompanied by, See also: go with, escort, Example: คนในกลุ่มต้องเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนเมื่อร่วมทางกันมา, Thai definition: ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
ร่วมทุน[V] jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai definition: ร่วมลงทุน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่วมก. มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน เช่น ร่วมกิน ร่วมนอน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ร่วมใจ ร่วมสามัคคี, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน เช่น ร่วมโรงเรียน ร่วมบ้าน ร่วมห้อง ร่วมหอ, มีส่วนรวมในภาวะหรือสถานะเดียวกัน เช่น เพื่อนร่วมชาติ มีศัตรูร่วมกัน ทำบุญร่วมญาติ ร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมชะตากรรม.
ร่วมว. ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, เกือบ, เกือบถึง, เช่น ร่วมถึง ร่วมเสร็จ ทำมาร่วมเดือนแล้ว ซากสัตว์นี้มีอายุร่วม ๑,๐๐๐ ปี.
ร่วมชายคาก. อยู่บ้านเดียวกัน.
ร่วมชีวิตก. อยู่กินกันฉันผัวเมีย.
ร่วมท้อง, ร่วมอุทรว. มีแม่เดียวกัน.
ร่วมนอกน. พื้นที่นอกเขตที่กำหนด
ร่วมนอกพื้นที่ภายในอุโบสถ วิหาร มีความกว้างตั้งแต่ริมฝาด้านในจนถึงริมนอกของเสาร่วมใน และมีความยาวตลอดถึงฝาหุ้มกลองทั้ง ๒ ด้าน, ร่วมนอกประธาน ก็เรียก.
ร่วมนอกประธานน. พื้นที่ภายในอุโบสถ วิหาร มีความกว้างตั้งแต่ริมฝาด้านในจนถึงริมนอกของเสาร่วมใน และมีความยาวตลอดถึงฝาหุ้มกลองทั้ง ๒ ด้าน, ร่วมนอก ก็เรียก.
ร่วมประเวณีก. เสพสังวาส, เป็นผัวเมียกัน.
ร่วมมือก. พร้อมใจช่วยกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joint and severalร่วมกันและแทนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full bloodร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-bloodร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coplanarร่วมระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concentricร่วมศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concentricร่วมศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
congenericร่วมสกุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contemporaryร่วมสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collinearร่วมเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anogenitalร่วมเพศทางทวารหนัก [การแพทย์]
Co-Operationร่วมมือกันปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Coitusร่วมประเวณี,การร่วมประเวณี [การแพทย์]
Cordationร่วมมือสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด [การแพทย์]
Emergency Kitร่วมยาฉุกเฉิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't wait for you to come home next thanksgivingฉันชักรอให้เธอมาร่วมขอบคุณพระเจ้าครั้งหน้าไม่ไหวแล้วล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
I've been invited to the Dean's house tonight.ฉันได้รับเชิญให้ไปร่วมงานคีนนี้ ที่บ้านของท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
You manipulated your way in here?เธอหาทางที่จะมาร่วมงานได้แล้วสินะ New Haven Can Wait (2008)
That you came up to visit our glorious campus.ว่าคุณได้เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของเรา New Haven Can Wait (2008)
Yeah. Thanks for subbing in. Well,ใช่ ขอบคุณนะที่เข้ามาร่วม Chuck in Real Life (2008)
To this unique business opportunity. No.สู่โอกาสที่จะได้ร่วมกับธุรกิจที่พิเศษนี้ ไม่! Chuck in Real Life (2008)
And attendance is mandatory for me and whoever I'm with.ต้องเข้าร่วมและออกคำสั่งกับชั้นให้พาคนที่อยู่กับชั้นด้วยไปด้วย Chuck in Real Life (2008)
And I'm glad you changed your mind and decided to join us.และฉันก็ดีใจนะที่เธอเปลี่ยนใจมาร่วมงานกับพวกเรา Chuck in Real Life (2008)
Engenders goodwill in the community,ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา Chuck in Real Life (2008)
I'm agnes, by the way.ฉันชื่ออักเนส ฉันคิดว่าเราคงเคยร่วมงานกัน Pret-a-Poor-J (2008)
At being friends doesn't mean I have to play the enabler. blair, come on.ที่จะเป็นเพื่อนกัน ไม่ได้เหมายความว่าฉันต้องร่วมด้วยหรอกนะ เอาเหอะน่า แบลร์ Pret-a-Poor-J (2008)
I know you wanted to be at that meeting.ฉันรู้ว่าเธออยากเข้าร่วมประชุม Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere   FR: participer ; prendre part (à)
ร่วม[adj.] (ruam = rūam) EN: common ; collective   
ร่วม[X] (ruam = rūam) EN: almost ; nearly ; just about ; about ; well on the way   FR: presque
ร่วมกัน[X] (ruam kan) EN: mutual   FR: de concert ; tous ensemble
ร่วมกับ[X] (rūam kap) EN: and ; with ; together with ; accompany with   FR: et ; avec ; en compagnie de ; en collaboration avec ; ainsi que
ร่วมงาน[v.] (ruamngān) EN: work together   
ร่วมงาน[v.] (ruamngān) EN: attend a ceremony   
ร่วมทีมฟุตบอล[v. exp.] (ruam thīm futbøn) EN: play on a soccer team   FR: jouer dans une équipe de football
ร่วมมือ[v.] (ruammeū) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front   FR: collaborer ; coopérer
ร่วมมือกัน[v. exp.] (ruammeū kan) EN: cooperate   

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, S. participate,
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
GCD(abbrev) ห.ร.ม. (หารร่วมมาก), S. greatest common divisor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accompany[VT] ประกอบกับ, See also: ร่วมกับ, Syn. supplememt
arrange with[PHRV] ร่วมมือเพื่อจัดการเรื่อง
associate with[PHRV] ร่วมมือกับ, See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ, Syn. assort with
banquet[VI] ร่วมงานเลี้ยง
band against[PHRV] ร่วมต่อต้าน, See also: ร่วมต้าน
band together[PHRV] ร่วมกันต่อต้าน, See also: ร่วมต้าน
be in at the death[IDM] เป็นพยาน, See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน, Syn. be in at the kill
be in at the kill[IDM] เป็นพยาน, See also: ร่วมเป็นสักขีพยาน, Syn. be in at the death
bring in on[PHRV] ร่วมปรึกษาหารือกับ, See also: ประชุมตกลงกับ, Syn. get in on
buckle to[PHRV] ร่วมกันทำงาน, See also: พยายามร่วมกัน, Syn. buckle down, knuckle down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accrete(อะครีท') vi.,vt. เกิดร่วมกัน, เพิ่มทวี, เพิ่ม,พอก,งอกร่วมกัน. -accretion n.
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
affiliate(vt) ติดต่อ,ผูกพัน,เข้าร่วม,เกี่ยวข้อง
affiliation(n) การติดต่อ,การเข้าร่วม,การผูกพัน,การเกี่ยวเนื่อง
along(adv) ร่วมด้วย,ด้วยกัน,พร้อมด้วย,ต่อไป
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
associate(vi,vt) คบหา,สมาคม,เข้าร่วม
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
混ざる[まざる, mazaru] (vt) ร่วม, เข้าร่วม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組む[くむ, kumu] Thai: ร่วมมือ
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate
併せる[あわせる, awaseru] Thai: ร่วมกัน English: to unite

German-Thai: Longdo Dictionary
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Mitarbeiter(n) |der, pl. Mitarbeiter| ผู้ร่วมงาน, See also: die Mitarbeiterin
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
gemeinsam(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน เช่น Gemeinsam sind wir stark. พวกเราเข้มแข็งถ้าสามัคคีกัน
heutigร่วมสมัย, ในช่วงนี้
Koalition(n) |die, pl. Koalitionen| พรรคร่วมรัฐบาล
Kollege(n) |der, pl. Kollegen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollegin
Kollegin(n) |die, pl. Kolleginnen| เพื่อนร่วมงาน, See also: Kollege
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg
anlässlichเนื่องในโอกาส เช่น Ich lade meine Schulkameraden zum Abendessen anlässlich meines 60. Geburtstages ein. ฉันชวนเพื่อนร่วมชั้นเรียนมาทานอาหารเย็นในโอกาสวันครบรอบวันเกิดที่ 60 ของฉัน

French-Thai: Longdo Dictionary
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top