ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่วง

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่วง-, *ร่วง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วง[V] drop, See also: fall off, come off, Syn. หล่น, หลุด, ตก, Example: ขนของมันร่วงจนหมดเพราะร้อนอุดอู้อยู่ในโพรง, Thai definition: หลุดออกและตกลง
ร่วงโรย[V] fade, See also: decline, flag, wither, languish, weaken, deteriorate, lose vitality, Syn. โรยรา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา, Thai definition: เสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา
ร่วงรุ้ง[ADJ] glittering, See also: sparkling, brilliant, Thai definition: พรายแสง (ใช้แก่เพชร)
ร่วงหล่น[V] fall, See also: come off, drop, Syn. หล่น, หลุดล่วง, Example: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่วงก. หลุดออกและตกลง เช่น น้ำตาร่วง ใบไม้ร่วง ถูกชกฟันร่วง
ร่วงโดยปริยายหมายความว่า ลดลงต่ำ เช่น เขาเคยได้อันดับที่ ๑ มาตลอด ปีนี้ร่วงลงมาอยู่อันดับที่ ๑๐.
ร่วงว. รุ่ง, เรือง.
ร่วงรุ้งว. พรายแสง (ใช้แก่เพชร).
ร่วงโรยก. เสื่อมไป, สิ้นไป, เช่น สังขารร่วงโรย, เซียวไป เช่น อดนอนหน้าตาร่วงโรย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defoliateร่วง [มีความหมายเหมือนกับ deciduous ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caducousร่วงง่าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fugaciousร่วงเร็ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ? Night and Fog (1956)
An indifferent autumn sky.ในฤดูใบไม้ร่วงอันโดดเดี่ยว Night and Fog (1956)
Work in the August heat, worn out by thirst and dysentery.ทำงานในอากาศอบอ้าว หมดแรงจากความกระหาย และโรคท้องร่วง Night and Fog (1956)
Then he dreamed of the whales that passed along this coast in the fall.จากนั้นเขาก็ฝันของปลาวาฬ ที่ผ่านตามแนวชายฝั่งนี้ในฤดู ใบไม้ร่วง The Old Man and the Sea (1958)
Fall in, two men, he hit the General.ฤดูใบไม้ร่วงในผู้ชายสองคน เขาตีทั่วไป How I Won the War (1967)
We bought the house in the fall, and this is summer.เราซื้อบ้านช่วงฤดูใบไม้ร่วง เเต่ตอนนี่หน้าร้อน Jaws (1975)
And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kintner boy spill out all over the dock.ผมจะไม่ยืนอยู่ตรงนี่ เเล้วดูปลานั่นถูกผ่า... เเล้วก็เห็นเจ้าหนูคินท์เนอร์ ร่วงตุ้บลงมาบนท่าเรือนี่ Jaws (1975)
Spoiled food can provoke excellent diarrhoeaอาหารทำให้เสียสามารถ provoke excellent โรคท้องร่วง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let me hang on with two hands or I will fall.ให้ผมจับไว้สองมือ ไม่งั้นผมร่วงแน่ Gandhi (1982)
Chill out, pop. You're going to go bald! You dirty bastards!- ใจเย็น เดี๋ยวก็ผมร่วงหมดหรอก *batteries not included (1987)
Sales are down 89 percent!ยอดขายเราร่วง 89 % Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่วง[v.] (ruang) EN: drop ; fall off ; come off   FR: tomber ; se détacher
ร่วงหล่น[n.] (rūang-lon) EN: fall ; come off ; drop ; collapse   FR: s'effondrer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off[PHRV] หลุด, See also: ร่วง
die off[PHRV] ตาย, See also: ร่วง (ใบไม้)
drop behind[PHRV] ร่วงลงด้านหลัง, See also: หล่นลงข้างหลัง
fall from[PHRV] ตกระดับจาก, See also: ร่วงจาก, Syn. lapse from
fall through[PHRV] ร่วงลงไป (เฉพาะบนผิวหรือด้านบน)
fall through[PHRV] จมลงไป, See also: ร่วงลงไป, ตกลงไป, Syn. drop through, fall down, fall down on
fall to[PHRV] ตกสู่, See also: ร่วงลงสู่, หล่นไปที่, ไปทาง, Syn. fall down
deciduous[ADJ] ซึ่งผลัดใบ, See also: ร่วงโรย
fade[VI] ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop
fall[VI] ร่วง, See also: ตก, ล้ม, หล่น, Syn. drop, Ant. rise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง,วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time,fall)
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)
caducious(คะดู'เชียส) adj. ซึงพลัดไปชั่งคราว,ซึ่งร่วงหล่น
combings(โคม'บิงซฺ) n.,pl. ผมที่ร่วงจากการหวี
defoliant(ดิโฟ'ลิเอินทฺ) n. ยาทำให้ใบไม้ร่วง
defoliate(ดิโฟ'ลิเอท) vt. ทำให้ใบไม้ร่วง, See also: defoliation n. ดูdefoliate defoliator n. ดูdefoliate
depilatory(ดิพิล'ละโทรี) adj. ซึ่งทำให้ขนร่วง n. ยาทำให้ขนร่วง
diarrhea(ไดอะเรีย') n. โรคท้องร่วง., See also: diarrheal adj. ดูdiarrhea
diarrhoea(ไดอะเรีย') n. โรคท้องร่วง., See also: diarrheal adj. ดูdiarrhea
dysentery(ดิส'ซันเทอรี) n. โรคบิด,โรคท้องร่วง., See also: dysenteric adj. ดูdysentery, Syn. diarrhea

English-Thai: Nontri Dictionary
autumn(n) ฤดูใบไม้ร่วง
autumnal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง
diarrhea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
diarrhoea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
dysentery(n) โรคท้องร่วง,โรคบิด
fall(n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก
fall(vi) ตก,หล่น,ร่วง,เคลื่อนลง,เกิดขึ้น,ปรากฏ,หกล้ม,ตาย,ผิดหวัง
flux(n) การไหล,โรคบิด,โรคท้องร่วง,ความหวั่นไหว
pine(vi) อยากได้,โศกเศร้า,คิดถึง,ร่วงโรย
sear(adj) เหี่ยว,ร่วงโรย,แห้ง,เฉา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ร่วงหลุด English: to fall out
散る[ちる, chiru] Thai: ร่วง English: to fall

German-Thai: Longdo Dictionary
Herbst(n phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม , See also: S. abnehmen, fallen, A. steigen, Related: senken,
Durchfall(n) |der, nur Sg.| อาการท้องเสีย, ท้องร่วง เช่น Ihr Kind hat den ganzen Tag Durchfall. ลูกของหล่อนมีอาการท้องเสียทั้งวัน, See also: A. Verstopfung,
Haarausfall(n) |der, pl. Haarausfälle| อาการผมร่วง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top