ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รู้เห็นเป็นใจ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้เห็นเป็นใจ-, *รู้เห็นเป็นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เห็นเป็นใจ[V] connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้เห็นเป็นใจก. รู้เห็นเหตุการณ์และให้ความร่วมมือร่วมใจด้วย เช่น เขารู้เห็นเป็นใจกับโจร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You knew about this?คุณรู้เห็นเป็นใจเหรอ Around the World in 80 Days (2004)
Claims you knew all about it.อ้างว่านายรู้เห็นเป็นใจ The Longest Yard (2005)
Any person found to have knowledge of these events... who fails to come forward will be treated as equally guilty.ถ้ามีใครถูกจับได้ว่ารู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้... และไม่ยอมที่จะก้าวออกมา... ...จะถูกลงโทษขั้นรุนแรงเช่นเดียวกัน Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Wait, you were in on this, using us as a diversion?เดี๋ยว นายรู้เห็นเป็นใจด้วยเหรอ ใช้พวกเราเป็นตัวล่อ The French Mistake (2011)
Hey, did you know about this?นี่เธอรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ใช่มั้ย Prom-asaurus (2012)
Did you knowingly give the President a blood thinning medication?คุณรู้เห็นเป็นใจในการให้ตัวยา แก่ประธานาธิบดีหรือไม่? Invisible Leash (2013)
Everybody knows what's going on. The corrupt Federation does nothing to stop it.ทุกฝ่ายรู้เห็นเป็นใจสมาพันธ์ไม่ยอมขัดขวาง Pawn Sacrifice (2014)
If I was with them, why would I be here? I tried to stop them.ถ้าข้ารู้เห็นเป็นใจ ทำไมข้าถึงยังอยู่ที่นี่ ข้าพยายามหยุดพวกเขาแล้ว The Great Wall (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top