ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รู้เห็น

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้เห็น-, *รู้เห็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เห็น[V] witness, See also: be an accomplice, conspire, connive, Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง, Example: นางถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในแผนการลอบสังหารครั้งนี้
รู้เห็นเป็นใจ[V] connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู้เห็นก. รู้และเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง เช่น เขาเป็นพยานที่รู้เห็น.
รู้เห็นเป็นใจก. รู้เห็นเหตุการณ์และให้ความร่วมมือร่วมใจด้วย เช่น เขารู้เห็นเป็นใจกับโจร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Have you any witnesses?- คุณมีพยานรู้เห็นมั้ย Rebecca (1940)
Read about Jehovah's Witnesses?อ่านเกี่ยวกับผู้รู้เห็นของพระยะโฮวาห์ Airplane! (1980)
The "pile of shit" has 1,000 eyes.เออ ขี้เท่อ แต่รู้เห็นทุกเรื่องนะโว้ย Stand by Me (1986)
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ Rambo III (1988)
All right, now, listen. The guys might think I was in on it.ฟังนะ พวกหนุ่ม ๆ อาจคิดว่าฉันมีส่วนรู้เห็น Of Mice and Men (1992)
Some official heads would roll.จะต้องมีคนในรู้เห็นด้วยแน่ Ghost in the Shell (1995)
- Oh, hey. No, no, no.โดยที่คนดู ก็ไม่เคยรู้เห็นอะไรเลย Fight Club (1999)
None. That's why I wanted to talk to you. Your name was on the witness list.ไม่เลยครับ, เลยทำให้ฉันอยากจะมาคุยกับนายเรื่องนี้ มีชื่อของนายปรากฎว่าเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์น่ะ X-Ray (2001)
- He could do time for that. - Leave him out of this.ฉันว่าน้องนายต้องมีส่วนรู้เห็นแน่นอน อย่าเอาน้องฉันมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ X-Ray (2001)
Their dim little eyes, de void of any curiosity...เขาปราศจากความกระหายที่จะรู้เห็น The Time Machine (2002)
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น The Corporation (2003)
- You knew about this?คุณรู้เห็นเป็นใจเหรอ Around the World in 80 Days (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
witness[VT] เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ), See also: รู้เห็น, Syn. behold, observe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top