ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รู่

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู่-, *รู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู่[V] scratch, Syn. ครูด
รู่[V] rub, See also: scrape, Syn. ถู, สี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู่ก. ครูด, ถู, สี, เช่น อย่าเอาทองไปรู่กระเบื้อง.
รู้ก. แจ้ง, เข้าใจ, ทราบ.
รู้กันก. รู้เป็นนัยกันเฉพาะในกลุ่มของตน เช่น เรื่องนี้เขารู้กัน.
รู้กันอยู่ในทีก. รู้เรื่องดีอยู่แล้วระหว่างกันโดยไม่ต้องพูดออกมา เช่น เขารู้กันอยู่ในทีแล้วว่าจะยกมรดกให้แก่ผู้ใด.
รู้การรู้งานก. ทำงานเก่ง เช่น คนรู้การรู้งาน ทำงานอะไร ๆ ก็เรียบร้อย.
รู้ความก. เข้าใจภาษา (ใช้แก่เด็ก).
รู้คิด, รู้คิดรู้อ่านก. เข้าใจคิดตริตรอง เช่น เด็กบางคนรู้คิดรู้อ่านดีกว่าผู้ใหญ่.
รู้คุณก. ระลึกถึงความดีที่ผู้อื่นทำให้แก่ตน เช่น ลูกศิษย์รู้คุณอาจารย์ ลูกรู้คุณพ่อแม่.
รู้งานก. ทำงานเป็น, เข้าใจลักษณะงาน, เช่น แม้ว่าเขาจะเข้าใหม่ แต่ก็รู้งานดี.
รู้งู ๆ ปลา ๆก. รู้เล็ก ๆ น้อย ๆ, รู้ไม่จริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coming up.ซักครู่ครับ Sacrifice (2013)
Wait.ซักครู่ The Great Dictator (1940)
Why don't you stay here a while and rest?ทําไมไม่นอนพักที่นี่สักครู่... Rebecca (1940)
I suppose I went mad for a moment.ผมคงเสียสติไปชั่วครู่ Rebecca (1940)
- Wait a minute.- รอสักครู่ 12 Angry Men (1957)
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน 12 Angry Men (1957)
Wait a minute. Are you tellin' us he'd lie just so he could be important once?รอสักครู่ คุณ tellin 'เราว่าเขาต้องการอยู่เพียงเพื่อที่เขาจะมีความสำคัญในครั้งเดียว 12 Angry Men (1957)
Excuse me a moment.ขอตัวสักครู่ The Ugly American (1963)
- That's what unions are for.อย่างแน่นอน อะไรคือสหภาพนี้ใช้ สำหรับ? โอ้รอสักครู่ฉันบอกโกหก Help! (1965)
Can I speak to you on a personal matter?ฉันสามารถพูดคุยกับคุณสักครู่ ในเรื่องส่วนตัว? ส่วนบุคคล? How I Won the War (1967)
Wait a minute, that's my car.เฮ้ รอสักครู่ที่ขับกล่อมรถของฉัน Yellow Submarine (1968)
A minute ago, that wasn't here.เมื่อครู่นี้ ไม่มีผาหิน Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้[v.] (rū) EN: know   FR: connaître ; savoir
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
รู้กันหรือเปล่าว่า...[xp] (rū kan reū plāo wā ...) EN: do you know that ...   FR: savez-vous que ...
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้จักกัน[v.] (rūjak kan) FR: se connaître
รู้จักกันในชื่อ [xp] (rūjak kan nai cheū) EN: known as   FR: connu sous le nom de
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon   
รู้จักตัว[v. exp.] (rūjak tūa) FR: connaître de vue
รู้จักตัวเอง[v. exp.] (rūjak tūa-ēng) FR: se connaître soi-même
รู้จักประหยัด[v. exp.] (rūjak prayat) EN: know how to economize   FR: savoir comment économiser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awhile(อะไวลฺ') adv. สักประเดี๋ยว,ชั่วครู่
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute,weight ###A. triviality
pause keyแป้นพักเป็นชื่อแป้นหนึ่งบนแผงแป้งอักขระ มีคำ Pause อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการทำงานที่กำลังทำอยู่ชั่วครู่หนึ่ง
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า,ประเดี๋ยว,อีกสักครู่,ปัจจุบัน, Syn. soon
quarter(ควอร์'เทอะ) n. เศษหนึ่งส่วนสี่,เสี้ยว,25เซนต์,หนึ่งในสี่ของชั่วโมง (15นาที) ,ชั่วระยะครู่หนึ่ง,ภาคเรียน vt. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน,จัดที่พักอาศัยให้ vi. เข้าที่พัก,พักแรม,ตั้งทัพ adj. หนึ่งในสี่ส่วน, See also: quarters n.,pl. ที่อยู่ที่พัก,แหล่งประจำการ
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
unabiding(อันอะไบ'ดิง) adj. ชั่วคราว,ชั่วครู่,ไม่นาน

English-Thai: Nontri Dictionary
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
early(adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
pause(n) การหยุดกลางคัน,การหยุดชั่วครู่
pause(vi) หยุดกลางคัน,หยุดชั่วครู่
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน
transitory(adj) ชั่วครู่,ชั่วคราว,ชั่วแล่น,ไม่ถาวร

German-Thai: Longdo Dictionary
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top