ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปสลัก

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปสลัก-, *รูปสลัก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the gigantic stone statues built over centuries As a form of ancestor worship.และรูปสลักหินมหึมาที่สร้างมานับศตวรรษ เพื่อเป็นสิ่งสักการะแด่บรรพบุรุษ Rapa Nui (1994)
Still, no one knows why the statues were so large,นับจนวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าทำไมรูปสลักใหญ่โตนัก Rapa Nui (1994)
Ariki. May I ask, How does this moai displease the gods?ท่านหัวหน้า รูปสลักนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจเทพเจ้ากระนั้นหรือ Rapa Nui (1994)
It's not important to them. They only think of the moai.มันเป็นเรื่องไม่สำคัญ ใครๆนึกถึงแต่รูปสลักเท่านั้น Rapa Nui (1994)
You'll kill us!เราจะเคลื่อนย้ายได้ไงรูปสลักใหญ่ยังงี้ Rapa Nui (1994)
He's this close to Sending for us. If we can just get one of these right.เทพเจ้าอยู่ไม่ห่างแล้ว เราเพียงทำรูปสลักให้ถูกต้อง Rapa Nui (1994)
What else could it be? Except the statues. What's her name?ทำไมเรือแคนูไม่มาทำไมนะ ทั้งๆที่สร้างรูปสลักรออยู่นางชื่ออะไร Rapa Nui (1994)
It's the moai. They're eating everything. No one's thinking beyond that.เพราะรูปสลักมันกินทุกอย่าง ไม่มีใครคิดอะไรเกินกว่านั้น Rapa Nui (1994)
Anyhow, this is what I see. Worry about the race.การสร้างรูปสลักนี่แหละที่ข้าคิดอยู่ Rapa Nui (1994)
-Including The big one.มิฉะนั้นเราไม่สร้างรูปสลักอีก Rapa Nui (1994)
Are you mad? Everything depends on that!ไม่สร้างรูปสลักรึบ้าล่ะเสียสติกันรึ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เท่านั้น Rapa Nui (1994)
One more thing.รูปสลักนั่นก็บ้า Rapa Nui (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสลัก [n.] (rūpsalak) EN: statue   FR: statue [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graven image[N] รูปสลักเอาไว้บูชา, See also: เทวรูป
sculpture[N] รูปแกะสลัก, See also: รูปสลัก, รูปปั้น, รูปหล่อ, ประติมากรรม, Syn. figure, model, statue
totem[N] รูปสลักบนเสา, Syn. fetish, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
graven imageรูปปั้น,รูปสลัก, Syn. idol
pedestal(เพด'ดิสเทิล) n. แท่น,เชิง,ฐาน,ฐานเสาหรือรูปสลักหรือรูปปั้น.
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
torso(ทอร์'โซ) n. ลำตัว,ร่างกายคน,ลำตัว,รูปสลักเปลือยกายเฉพาะส่วนลำตัว,สิ่งที่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ pl. torsos,torsi, Syn. trunk
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty

English-Thai: Nontri Dictionary
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
彫刻[ちょうこく, choukoku] รูปสลัก, รูปปั้น, รูปหล่อ, ประติมากรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top