ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปทรงเรขาคณิต

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปทรงเรขาคณิต-, *รูปทรงเรขาคณิต*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tetrahedralทรงสี่หน้า, รูปทรงเรขาคณิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน  ดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
geometric formรูปทรงเรขาคณิต, รูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thermal imaging from the Hubble telescope shows us that within each cluster is a central object much larger than the others.วัตถุทั้งหมดมีรูปทรงเรขาคณิตเหมือนกัน Battle Los Angeles (2011)
Because the crown was irregularly shaped, there was no way to mathematically determine its volume.มงกุฎมันไม่ได้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เลยไม่มีสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้หาน้ำหนักได้ The Toast Derivation (2011)
Your understanding of geometry is not very advanced.ความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิตของคุณ ยังไม่สูงมาก The Future in the Past (2012)
It is written in mathematical language, and the letters are triangles, circles, and other geometrical figures, without which it is humanly impossible to comprehend a single word.มันถูกเขียน ในรูปแบบภาษาคณิตศาสตร์ และตัวอักษรต่างๆ คือรูปสามเหลี่ยม,วงกลม และรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ Tessellations (2012)
It only exists in conceptual geometry.มันเป็นแค่รูปทรงเรขาคณิตในจินตนาการ Zugzwang (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปทรงเรขาคณิต[n. exp.] (rūpsong rēkhākhanit) EN: geometric form   FR: forme géométrique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ellipsoid[N] รูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top