ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รุ่งเช้า

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รุ่งเช้า-, *รุ่งเช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn, Syn. แจ้ง, เช้า, รุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ, Ant. ค่ำ, Thai definition: เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รุ่งเช้าน. เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น, เวลาระหว่างรุ่งสว่างถึงเช้า, เช้าวันรุ่งขึ้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll reach the cliffs by dawn.พวกเราจะไปถึงหุบเขาก่อนรุ่งเช้า The Princess Bride (1987)
Nobody knows for sure just how much was taken in the daring pre-dawn raid... at the Lufthansa cargo terminal at Kennedy Airport.ไม่มีใครระบุจำนวนเงินชัดเจนที่ถูกปล้น ไปตอนรุ่งเช้าจาก คลังสินค้าลุฟท์ฮันซาในสนามบินเคนเนดี้ได้ Goodfellas (1990)
In the morning, she used to ask me what I'd dreamt about,พอรุ่งเช้า แม่ก็ถามว่า ฉันฝันถึงอะไร The Cement Garden (1993)
They held each other in the moonlight, kissing and touching dancing until morning.พวกเขากอดกันท่ามกลางแสงจันทร์ จูบลูบไล้กัน เต้นรำกันจนรุ่งเช้า Don Juan DeMarco (1994)
In the morning, order that Athos, Porthos and Aramis... be brought to the palace as your advisors.แล้วรุ่งเช้าสั่งตามอาโธส ปอร์โธส อะรามิส มาตั้งเป็นที่ปรึกษา The Man in the Iron Mask (1998)
And the next morning.รุ่งเช้า Wicker Park (2004)
If we show them the way they were rise behind us * when he's goneถ้าเราแสดงหนทางให้เขาเห็น พวกเขาจะไปตอนรุ่งเช้า หลังจากพวกเรา และเมื่อเขาไปแล้ว Æon Flux (2005)
- He'll be all right in the head come morning, Miss Bell.-ไม่เป็นไรหรอกคุณเบล รุ่งเช้าก็หาย An American Haunting (2005)
Don't worry, I can pay.เราต้องรอจนรุ่งเช้า แล้ว... Shadowless Sword (2005)
As soon as day breaks...เมื่อถึงรุ่งเช้า The King and the Clown (2005)
Till the dawn, I'll see you through.ฉันจะได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของเธอจนรุ่งเช้า Loving Annabelle (2006)
A pity you couldn't wait for morning.เสียดายที่ท่านรอถึงรุ่งเช้าไม่ได้ The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุ่งเช้า[n. exp.] (rung chāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crack of sparrow's fart[SL] รุ่งเช้า, Syn. the crack of sparrow's fart
the crack of sparrow's fart[SL] รุ่งเช้า, Syn. crack of sparrow's fart

English-Thai: Nontri Dictionary
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน
dawn(n) รุ่งเช้า,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง,สว่าง
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
dayspring(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top