ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รายการสิ่งของ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รายการสิ่งของ-, *รายการสิ่งของ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then why would Diana Reddin's account show continuing requisitions... for Expectane components?แล้วทำไมรายการของไดอานา เรดดิน ถึงมีรายการสิ่งของ สำหรับปรุงยาเอ็กซ์เพกเทนล่ะ Junior (1994)
Chuck, no ring came up in our inventory.ชัค เราไม่เจอแหวนในรายการสิ่งของ Chuck Versus the Marlin (2008)
The inventory list for the missing lab-wear is as follows:รายการสิ่งของที่หายไปจากห้องแล็บ มีดังนี้ครับ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
I've been taking inventory of Zeira Corp.ผมได้ทำรายการสิ่งของของเซียร่าคอร์ป Today Is the Day: Part 2 (2009)
The inventory records were altered,รายการสิ่งของถูกเปลี่ยนแปลง Miss Mystic Falls (2010)
It's an accident. Contents need to be catalogued.ทำรายการสิ่งของซะ Bullet Proof (2010)
Imported item?รายการสิ่งของนำเข้า? Tekken: Blood Vengeance (2011)
Taking inventory. Did you bring it?ทำรายการสิ่งของอยู่ คุณเอามันมาหรือป่าว Bringing Out the Dead (2012)
We're only at the stage of drawing up the inventory. After that, you can tell me what to leave out.เรากำลังทำรายการสิ่งของกันอยู่ หลังจากนั้นคุณค่อยบอกมาว่าจะให้เหลืออะไรไว้ The Best Offer (2013)
I wanted to tell you, I looked over the inventory.ฉันอยากบอกว่าฉันดูรายการสิ่งของแล้ว The Best Offer (2013)
He was doing inventory the night of the murder.เขาจัดรายการสิ่งของ คืนที่เกิดฆาตกรรม Red, White and Blue (2013)
Found it when I was doing inventory.ผมเจอมันตอนที่ทำรายการสิ่งของ Slumber Party (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checklist[N] รายชื่อ, See also: รายการสิ่งของ, Syn. list
inventory[N] รายการสิ่งของ, Syn. catalogue, list, account
item[N] รายการ, See also: รายการสิ่งของ; บัญชีรายการ, Syn. listing, matter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ,รายการทรัพย์สิน,รายการสินค้า,แคทตาล็อก,สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว,การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ,สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top