ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ราบเป็นหน้ากลอง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราบเป็นหน้ากลอง-, *ราบเป็นหน้ากลอง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราบเป็นหน้ากลองว. ราบเรียบ, หมดเสี้ยนหนาม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clear roadways in an instant.ทําให้ถนนราบเป็นหน้ากลองในพริบตา The Scorpion King (2002)
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The whole city of Pasadena was wiped out just a few minutes ago.เมืองพาซาดีน่า พังราบเป็นหน้ากลอง เมื่อไม่กี่นาทีมานี่เอง 2012 (2009)
Yeah, the fact is, she'll pretty much eat anything in her path.ต้องบอกว่าซิ่งไปทางไหน 2ข้างทางได้ราบเป็นหน้ากลอง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Gas station was leveled.ปั๊มน้ำมันราบเป็นหน้ากลอง Free to Be You and Me (2009)
The whole affair makes Vietnam look like a roller derby.ืทั้งหมดทำให้เวียดนามราบเป็นหน้ากลองไปเลย Caged Heat (2010)
If you don't, I'm gonna burn this place to the ground.ที่โบสเฮาส์ ถ้านายไม่ ฉันจะเผาที่นี่ ให้ราบเป็นหน้ากลอง Slither (2011)
Or you level an entire city block.หรือทำให้เมืองแถบนึงราบเป็นหน้ากลอง Backstopped (2011)
The girl threatens to burn our city to the ground and you would invite her in for a cup of wine?เด็กนี่ขู่จะเผาเมืองเรา ให้ราบเป็นหน้ากลอง แล้วเจ้าจะเชิญนางเข้าไป ร่วมดื่มไวน์เนี่ยนะ Garden of Bones (2012)
The contents of this room could lay King's Landing low.สิ่งของในห้องนี้อาจทำให้ คิงส์แลนด์ดิ้งราบเป็นหน้ากลอง The Ghost of Harrenhal (2012)
I'll burn this fucking place to the ground on my way out.ฉันจะเผาไอ้ที่แห่งนี้ให้ราบเป็นหน้ากลอง Escape Plan (2013)
Then you burn that place to the ground.จากนั้นก็เผาบ้านหลังนั้นให้ราบเป็นหน้ากลองเลย The Axeman Cometh (2013)

German-Thai: Longdo Dictionary
vollkommen(adv) อย่างสิ้นเชิง, ตลอดทั้งหมด เช่น vollkommen zerstören ทำลายให้ราบเป็นหน้ากลอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top