ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ราชูปถัมภ์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราชูปถัมภ์-, *ราชูปถัมภ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชูปถัมภ์[N] royal patronage, See also: the patronage of the king, king's patronage, Syn. ราโชปถัมภ์, Thai definition: การที่พระราชาทรงเกื้อกูลอุดหนุน, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราชูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์(ราชูปะถำ, ราโชปะถำ) น. ความอุปถัมภ์ของพระราชา ใช้ว่า พระบรมราชูปถัมภ์.
ราชูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์ดู ราช ๑, ราช-.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had some amateur fights, went to nationals, but Mom made me quit.ฉันมีการต่อสู้มือสมัครเล่นบางอย่างไป ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่แม่ทำให้ฉันเลิก Grudge Match (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชูปถัมภ์[n.] (rāchūpatham) EN: royal patronage ; the patronage of the king ; king's patronage   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top