ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รับเลือก

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับเลือก-, *รับเลือก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are lucky to be chosen!คุณอยู่ครับโชคดีที่ได้รับเลือก แม่ของฉันจะให้ Help! (1965)
My old mum would give her right hand to be chosen.มือขวาของเธอที่ได้รับเลือก นี้คืออะไร? Help! (1965)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
I vote for the Duke's candidateฉันลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ได้รับเลือกให้เข้าแข่งของท่านดยุค Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's not "pimp"?-แม่สาวน้อยได้รับเลือกไปทำอะไรเหรอ Rock Star (2001)
Congratulations, Clark. You're this year's scarecrow.ยินดีด้วย, คลาร์ก/Nแกได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหุ่นไล่กาประจำปีว่ะ Metamorphosis (2001)
Meaning, ironically, it's probably the only one worth reading.ทำให้ผู้เขียนไม่ได้รับเลือกให้ลงข้อความในทอร์ช' เขียนได้ประชดประชันดีแท้ บางทีอาจจะเป็นข่าวน่าอ่านที่สุดก็ได้ X-Ray (2001)
Nagamine was chosen as a Select Member of the U.N. Space Army.นากามิเนะได้รับเลือกเป็น"สมาชิกที่ถูกเลือก" ของกองทัพอวกาศสหประชาชาติ Hoshi no koe (2002)
Nagamine had pretty good grades and was good at sports, but even so, it's the U.N. Army, you know.นากามิเนะมีเกรดค่อนข้างดีและยังเล่นกีฬาเก่ง เธอจึงได้รับเลือกเข้ากองทัพสหประชาชาติ Hoshi no koe (2002)
And whomsoever is elected Spring Fling King and Queen automatically becomes head of the Student Activities Committee.และใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น สปริง ฟลิงค์ คิงและควีน ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา โดยอัตโนมัติ Mean Girls (2004)
Don't I get a choice?ไม่ฉันจะได้รับเลือกหรือไม่ Cubeº: Cube Zero (2004)
Don't all the condemned get a choice? I choose death!ไม่ทั้งหมดถูกลงโทษได้รับเลือกหรือไม่ ฉันเลือกตาย! Cubeº: Cube Zero (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับเลือก[v.] (rap-leūak) EN: be elected ; be picked   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.
electee(อีเลค'ที) n. ผู้ได้รับเลือก
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก
eligible(เอล'ลิจะเบิล) adj. ซึ่งมีสิทธิเข้ารับเลือก,เหมาะสม,เข้าเกณฑ์ -n. บุคคลที่มีสิทธิเข้ารับเลือก, See also: eligibly adv. ดูeligible, Syn. proper
inauguration dayวันเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (วันที่ 20 มกราคม หลังจากได้รับเลือกตั้ง)
ineligible(อินเอล'ลิจิเบิล) adj. ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการรับเลือก,ขาดคุณสมบัติ,ไม่สมควรที่จะ ได้รับเลือก., See also: ineligibility,ineligibleness n.
nomination(นอมมิเน'เช ิน) n. การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
nominative(นอม'มะเนทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,ระบุชื่อ. n. ประธานของประโยค,กรรตุการก
nominee(นอม'มะนี) n. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก,ซึ่งมีสิทธิ์เลือก,ซึ่งได้รับเลือก
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
eligible(adj) ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือก,น่าเลือก,เหมาะ
nominee(n) ผู้ได้รับเลือก

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top