ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รับสินบน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับสินบน-, *รับสินบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับสินบน[V] receive bribes, See also: take a bribe, accept bribes, Example: เขาถูกกล่าวหาว่า รับสินบน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือโยกย้ายนายตำรวจคนหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How then do you justify taking bribes in return for delivering your husbandคุณคิดยังไงเรื่องการรับสินบน แล้วก็ส่งมอบให้สามีของคุณ Clue (1985)
Who was Mrs. Peacock taking bribes from?คุณนายพีคอร์ครับสินบนจากใคร? Clue (1985)
So I decided that it was cheaper to supply his deputy with evidence that we were bribing the chief.ผมก็เลยจัดการทำหลักฐานปลอม ส่งให้เจ้าหน้าที่ ..เพื่อให้เห็นว่าอธิบดีรับสินบน ประหยัดเงินที่เราจะเสีย เยอะ! Casino Royale (2006)
Frank Murphy, a once-trusted Zomcon security guard, who was caught accepting bribes from a renegade group of wild zombie poachers.แฟร้งค์ เมอฟี่ หนึ่งในผู้รักษาความปลอดภัย ที่น่าเชื่อถือของซอมคอน โดนจับได้ว่ารับสินบน Fido (2006)
You take bribes. You're a fucking liar. You cheat people.คุณรับสินบน, ระยำคุณพูดโกหก คุณหลอกลวงผู้คน Saw V (2008)
The local cops are on the payroll, so it's a no-hassle gig.ตำรวจท้องถิ่นรับสินบนเป็นรายเดือน ถ้างั้นก็คงจะไม่ยากมากเกินไป Pilot (2008)
It was a government official. He's been working for me. A very corrupt man.เจ้าหน้าที่รัฐบาลน่ะ เขาทำงานให้ผม เป็นพวกรับสินบน Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
They witnessed me receiving a payoff.เขาเห็นฉันรับสินบน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
No offense, guys, but I don't take bribes from strangers, you know?พวกนายไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย แต่ฉันรับสินบนจากคนแปลกหน้าไม่ได้ นายเข้าใจไหม Better Call Saul (2009)
If he buries the intel, we know he's on Zobelle's payroll.ถ้าเขาได้ฟังข้อมูลแล้ว พวกเราจะรู้ว่าเขารับสินบนโซเบลล่าไหม Fix (2009)
"...is taking bribes," he said...".. รับสินบน" เขาว่าอย่างนั้น.. Episode #1.3 (2009)
I'm saying that he may have accepted bribes from him.ผมแค่พูดว่าเขาอาจจะรับสินบน Episode #1.3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับสินบน[v. exp.] (rap sinbon) EN: receive bribes   FR: recevoir un pot-de-vin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on the take[SL] รับสินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน,ทาบกิ่ง,พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย ,การกินสินบน vt.,vi. ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ปลูกถ่าย,ตอนต่อ,ย้ายปะ,ย้ายเพาะ,รับสินบน, See also: grafter n.
table(เท'เบิล) n. โต๊ะ,บัญชี,แผ่น,แผ่นไม้,แผ่นหิน,แผ่นจารึก,คำจารึก,ผิวหน้าเรียบ,บัวเสา,ตาราง,ที่ราบสูง,ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) ., Syn. catalogue,chart

English-Thai: Nontri Dictionary
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(vt) ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ติดสินบน,ฉ้อราฎร์บังหลวง,รับสินบน,กินสินบน
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
venal(adj) รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Korruption(n) |die, pl. Korruptionen| การโกงกินบ้านเมือง, การคอรัปชั่น, ความทุจริต, การรับสินบน, การติดสินบน, การฉ้อราษฎร์บังหลวง เช่น Das Wichtigste ist es derzeit meiner Ansicht nach, Ordnung zu schaffen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen., See also: S. die Bestechung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top