ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รับสารภาพ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับสารภาพ-, *รับสารภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับสารภาพ[V] confess, See also: plead guilty, Syn. สารภาพ, ยอมรับ, รับผิด, Example: เขาได้รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน พร้อมซัดทอดถึงเพื่อนร่วมทีมสังหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll squeak up... Sneak up.เราจะรับสารภาพถึงแอบ ขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Of all these crimes the accused has made a full spontaneous confession.ความผิดทั้งหลายนี้ จำเลยยอมรับสารภาพหมดแต่โดยดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm afraid you gave yourself away.มันนำไปสู่การพิสูจน์ทางบวก ผมคิดว่าคุณทำตัวคุณยอมรับสารภาพเองมากกว่า Clue (1985)
- They said you signed a confession.- พวกเขาบอกว่าเธอเซ็นใบรับสารภาพ Brokedown Palace (1999)
The strongest point is that Alice didn't sign a confession.จุดได้เปรียบของเราตอนนี้คือการที่ อลิซไม่ได้เซ็นใบรับสารภาพ Brokedown Palace (1999)
Since you're cleaner than me... lf you turn yourself in, it won't be longer than 10 yearsแต่ว่าประวัตินายสะอาดกว่าฉัน ถ้านายยอมรับสารภาพ อย่างมากก็ติดคุกไม่เกิน 10 ปี Failan (2001)
She confessed, didn't she?เธอรับสารภาพไม่ใช่หรือ Arang (2006)
The only way out of this is for me to confess.หนทางเดียวก็คือรับสารภาพ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
So you admit your crime.คุณยอมรับสารภาพแล้วนะ Sex Is Zero 2 (2007)
I'm losing it.รับสารภาพต่ออาชญากรรม ทั้งหมดที่คุณถูกกล่าวหา Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Paul Kellerman came forward and he had everything documented and he made a full confession.พอล เคลเลอร์แมนมา แล้วเค้าก็มีขอ้มูลทุกอย่าง และเค้าก็รับสารภาพทั้งหมด Sona (2007)
Sullins just wants me to confess so hcan bring me up on more charges back in the States.ซัลลินส์แค่อยากให้ผมรับสารภาพ เขาจะได้ยัดข้อหามากขึ้นเมื่อกลับอเมริกา Vamonos (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphāp) EN: confess ; plead guilty   FR: plaider coupable

English-Thai: Longdo Dictionary
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admit[VT] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit[VI] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
squeak(สควีค) n. เสียงเอี๊ยด ๆ (ของบานพับเป็นต้น) ,เสียงเจี๊ยก ๆ (ของหนูหรือสัตว์อื่น) ,การหลบหนีจากภัยหรือความตาย,โอกาส vi. ส่งเสียงดังกล่าว; -Phr. (squeak by (through) ชนะแต่เส้นยาแดงประสบความสำเร็จอย่างหวุดหวิด,รับสารภาพ,เปิดเผย) .

English-Thai: Nontri Dictionary
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
own(vi) รับสารภาพ,ยอมรับ
squeak(vi) รับสารภาพ,ร้องเสียงแหลม,เปิดเผย

German-Thai: Longdo Dictionary
gestehen(vi) |gestand, hat gestanden| ยอมรับสารภาพ เช่น die Wahrheit gestehen, Der Verbrecher hat den Diebstahl gestanden., Ich bin enttäuscht; daß sehe ich, offen gestanden, nicht ein., See also: S. offen aussprechen, etw. bekennen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top