ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รัฐประหาร

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัฐประหาร-, *รัฐประหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐประหาร[N] coup d'etat, See also: overthrow a government, Example: การขึ้นสู่อำนาจของเขานั้นไม่ใช่ได้มาโดยการทำรัฐประหาร แต่ได้มาโดยการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาปัญญาชน, Thai definition: การใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐประหาร(รัดถะปฺระหาน, รัดปฺระหาน) น. การใช้กำลังเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coup d'état (Fr.)รัฐประหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coups d'etat ; Attempted coupรัฐประหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As today's chairman of Goodyear knows for corporations to dominate government a coup is no longer necessary.แต่ประธานของบรรษัทกู๊ดเยียร์ในปัจจุบันรู้ดีว่า การจะเข้าไปครอบงำรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องใช้การรัฐประหารอีกต่อไป The Corporation (2003)
The army's taking over. There is a coup.เพิ่งจะมีรัฐประหารค่ะ The Last King of Scotland (2006)
- A coup?- รัฐประหารรึ? The Last King of Scotland (2006)
Overpopulation, global warming, drought, famine, terrorism.ประชากรล้นโลก ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง ข้าวยากหมากแพง รัฐประหาร Chapter Four 'Collision' (2006)
No, we can hardly be expected to do something about a coup we know nothing aboutเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรัฐประหารที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย Quantum of Solace (2008)
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน Quantum of Solace (2008)
And there will be a coup d'etat in North as planned.และจะมีการทำรัฐประหารที่เกาหลีเหนือตามแผน Airiseu: Deo mubi (2010)
Please return to North and stop the coup d'etat.กรุณาไปที่เกาหลีเหนือและหยุดรัฐประหาร Airiseu: Deo mubi (2010)
Michael Jackson's funeral is on 24 hours a day, and nobody finds out about the coup in Honduras.- ไมเคิล แจ็คสัน งานศพของเขาถูกรายงาน ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีใครสนใจ ไปค้นหาความจริง การรัฐประหารในฮอนดูรัส The Couple in the Cave (2010)
Coup d'état. The Ring is taking over the CIA and the NSA.รัฐประหาร เดอะริงครอบคลุมทั้ง CIA และ NSA Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
I cannot believe that there was a coup on my babymoon.พี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า จะเกิดการรัฐประหารนี้ขึ้นในวันเบบี้มูน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I mean, I knew things had cooled over the years between Hortencia and myself, but a coup d'état?ฉันรู้ว่าสิ่งต่างๆมันลดน้อยลง มาหลายปีระหว่างฉันกับฮอเต็นเซีย แต่การรัฐประหารนี่ล่ะ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัฐประหาร[n. exp.] (ratthaprahān) EN: coup ; coup d'état   FR: coup d'état [m] ; renversement du pouvoir [m]
รัฐประหาร[v. exp.] (ratthaprahān) EN: make a coup d'état ; overthrow a government   FR: accomplir un coup d'état ; renverser le gouvernement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coup[N] รัฐประหาร, See also: ปฏิวัติ, Syn. revolution, overthrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
coup d'etat(คูเดทา') n. รัฐประหาร -pl. coups d'etat
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique

English-Thai: Nontri Dictionary
COUP D'coup d'etat(n) รัฐประหาร
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top