ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รังไข่

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รังไข่-, *รังไข่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังไข่[N] ovary, Example: การตายด้วยโรคมะเร็งที่ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี เต้านม รังไข่ และมดลูกในผู้หญิงอ้วนจะมีอัตราสูงกว่าในผู้หญิงผอม, Count unit: รัง, Thai definition: อวัยวะภายในร่างกายของผู้หญิงและสัตว์ตัวเมีย เป็นที่เกิดไข่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รังไข่น. อวัยวะภายในร่างกายของผู้หญิงและสัตว์ตัวเมีย เป็นที่เกิดไข่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ovary; oophoronรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovaryรังไข่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oophoron; ovaryรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subinferior ovary; half-inferior ovaryรังไข่กึ่งใต้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
half-inferior ovary; subinferior ovaryรังไข่กึ่งใต้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyo-ovariumรังไข่มีหนอง, ฝีรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovaritis; oophoritisรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oophoritis; ovaritisรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclero-oophoritis; sclero-oothecitisรังไข่อักเสบแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclero-oothecitis; sclero-oophoritisรังไข่อักเสบแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ovary ; Ovariesรังไข่ [TU Subject Heading]
Central Portionรังไข่ส่วนใน [การแพทย์]
Follicle Growthรังไข่เจริญเติบโต [การแพทย์]
ovaryรังไข่, อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย รังไข่ของสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์  ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมน ส่วนรังไข่ของพืชดอกมีออวุลอยู่ภายใน เมื่อเจริญเติบโตต่อไปรังไข่จะกลายเป็นผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gonadal Failure, Primaryรังไข่ไม่เจริญ, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Return the device, woman!ในการหนีออกมาจากรังไข่ต้องสาบของแก \ เอาคืนมา Death Has a Shadow (1999)
Um, you know, there's the damage from the abortion that wasn't handled properly,อ้อ.. คุณรู้หรือเปล่าว่า มดลูกเธอไม่ดี จากการทำแท้งมันไม่ใช่ภาวะอุดตัน ท่อรังไข่ 21 Grams (2003)
And her tube got so damaged that she can't even have a baby.และรังไข่ของเธอก็ไม่ปกติ นั่นทำให้เธอมีลูกไม่ได้ Crazy First Love (2003)
But camille was diagnosed with ovarian cancer when she was 14.แต่คามิลถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่ตอนเธออายุ14 The Heart of the Matter (2007)
She's had both ovaries removed,a hysterectomy and now this... there it is,the mass.เธอผ่าเอารังไข่ออก และผ่าเอามดลูกออก และตอนนี้... นั่นไง ก้อนเนื้อ The Heart of the Matter (2007)
She's a good liar, but I doubt she can hide a baby from her boyfriend.เศษชิ้นเล็กๆในรังไข่ Alone (2007)
Got a little sand in you egg sack there fella.หาทรายไปใส่รังไข่นายเถอะ Surf's Up (2007)
You know, like a woman with a bum ovary or a couple of nice lesbos.ก็แบบ อย่างผู้หญิงที่รังไข่ใช้ไม่ได้ หรือไม่ก็คู่เลสเบี้ยนดี ๆ ก็ได้ Juno (2007)
Sometimes it winds up in the fallopian tubes.บางทีมันสรุปว่าเป็นที่ท่อรังไข่ Dying Changes Everything (2008)
- why don't we get the penis spay?- ทำไมเราไม่ได้รับกระเจี๊ยวตัดรังไข่สัตว์ออก? Gas Pills (2008)
She had ovarian cancer.หล่อนเป็นมะเร็งรังไข่ Pleasure Is My Business (2009)
Santana Lopez bent over in hers the other day, and I swear I could see her ovaries.ซานทาน่า โลเปซ ก้มโค้งวันก่อน สาบานว่า ฉันเห็นไปถึงรังไข่ Showmance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังไข่[n.] (rangkhai) EN: ovary   FR: ovaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ovarian[N] รังไข่
ovary[N] รังไข่ของสตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
cocoon(โคคูน') n. รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
gonad(กอน'แนด,โก'แนด) n. ต่อมเพศ,อัณฑะ,รังไข่., See also: gonal adj. -S.ovary,testis
gymnospermn. พืชที่มีเมล็ดที่เผยออก (คือรังไข่ ถูกหุ้มในรังไข่) พืชจำพวกสน
oophor-Pref. "รังไข่"
oophorectomy(โออะฟอเรด'โทมี) n. ศัลยกรรมผ่าตัดเอารังไข่ออก
oophoritis(โออะฟอไร'ทิส) n. รังไข่อักเสบ,มดลูกอักเสบ
ovary(โอ'วะรี) n. รังไข่
pericarp(เพอ'ระคาร์พ) n. ส่วนหุ้มห่อรังไข่หรือผลไม้ (บางทีประกอบด้วย3ชั้นคือepicarp,mesocarpและendocarp) ., See also: pericarpial adj. pericarpic adj. pericarpoidal adj.
seedcasen. เปลือกเมล็ด,ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ,= pericarp (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
cocoon(n) รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
ovary(n) รังไข่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top