ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รังมด

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รังมด-, *รังมด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังมด[N] ant's nest, Count unit: รัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รังมดน. เรียกผ้าขาวที่หุ้มซี่คํ้าฉัตรโดยรอบ รูปทรงกรวย (ใช้เฉพาะนพปฎลเศวตฉัตร).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What did he do, sit in an anthill? Look at him.เขาทำอะไร นั่งบนรังมดเหรอ ดูสิ Rescue Dawn (2006)
So, You sold Somee to that ant tunnel? I know nothing about it... Man Suk and Jong Suk, the bastards know.แกบอกว่าโซมีอยู่ในรังมดงั้นเหรอ ฉันไม่รู้ มานซุกกับจองซุก มันรู้ The Man from Nowhere (2010)
There are so many tunnels in there, it's like an ant farm.มีช่องโพรงอุโมค์มากมาย อยู่ข้างในนั่น ยังกะรังมดเลย The Bones That Weren't (2010)
Sure, it was fun... watching your family squirm and burn away... like ants under a magnifying glass.วายวอดไปเหมือนกับรังมดที่ถูก แสงแดดจากแว่นขยายเผา และแน่นอนว่าฉันเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ขณะที่ชื่อพวกคอลลินส์ย่อยยับ Dark Shadows (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังมด[n. exp.] (rang mot) EN: ant's nest ; ant's haunt   FR: fourmilière [f] ; nid de fourmis [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthill[N] รังมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top