ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รักษาวินัย

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักษาวินัย-, *รักษาวินัย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My guards are disciplined, but they have a warrior's appetite.ผู้คุมของฉันรักษาวินัย แต่พวกเขามีกระเพาะเป็นนักรบ Caged Fae (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observant(อับเซอ'เวินทฺ) adj. ระวัง,เอาใจใส่เคร่งครัด,ตาไว,คอยดู,ช่างสังเกต,ซึ่งรักษาวินัย,ซึ่งปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบหรือหน้าที่.n. ผู้ปฏิบัติตาม,ผู้รักษาวินัย, Syn. attentive
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
orderly(ออร์'เดอลี) adj.,adv. มีระเบียบ,มีวินัย,รักษาวินัย,เกี่ยวกับคำสั่ง,ตามลำดับ,ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ทหารที่ส่งคำสั่ง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat,proper

English-Thai: Nontri Dictionary
observant(adj) ซึ่งรักษาวินัย,คอยดู,ช่างสังเกต,ระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top