ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระเบิดปรมาณู

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระเบิดปรมาณู-, *ระเบิดปรมาณู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดปรมาณู[N] atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบิดปรมาณูน. ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Atomic Bombsระเบิดปรมาณู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This bomb is called the atomic bomb. - You don't say!ระเบิดนี้เรียกว่าระเบิดปรมาณู คุณไม่ได้พูด! Idemo dalje (1982)
The atomic bomb. It's made up of atoms.ระเบิดปรมาณู ประกอบด้วยอะตอม Idemo dalje (1982)
War? The one long ago? The one with the atom bomb?สงครามเมื่อก่อนโน้นเหรอคะ ที่ทิ้งระเบิดปรมาณูเหรอ Grave of the Fireflys (2005)
After the first atom bomb test, you know what a colleague of Oppenheimer's said?หลังจากการทดสอบ ระเบิดปรมาณูลูกแรก เรารู้แล้วว่าคืออะไร ที่เพื่อนร่วมงานของ 'ออพเพนไฮเมอร์'ได้พูดเอาไว้ Playing Cards with Coyote (2009)
So, an atomic bomb?งั้นก็เป็นระเบิดปรมาณูนะสิ? The Beginning in the End (2010)
The atomic bomb was The Manhattan Project.ระเบิดปรมาณู เคยใช้รหัสโครงการแมนฮัตตัน The Bus Pants Utilization (2011)
Whereas I have managed to improve the species now, so that we can survive the atomic blast, live through the radiation and become dominant once again.ด้วยเหตุนี้ผมจึงจัดการ\ปรับปรุงสายพันธุ์ได้แล้วในตอนนี้ เพื่อที่เราจะได้อยู่รอดจากระเบิดปรมาณู มีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางรังสี The Origins of Monstrosity (2012)
Reptiles never invented the atomic bomb.สัตว์เลื้อยคลานไม่เคยคิดค้น ระเบิดปรมาณู Red in Tooth and Claw (2013)
An atom bomb goes off between my legs.ระเบิดปรมาณูออก ไประหว่างขาของฉัน Sin City: A Dame to Kill For (2014)
If the mortgage bonds were the match and the CDOs were the kerosene-soaked rags, then the synthetic CDO was the atomic bomb with the drunk President holding his finger over the button.หากพันธบัตรจำนองมีการ แข่งขัน และ ซีดีโอs เป็นยาจก น้ำมันก๊าดแช่ แล้ว ซีดีโอ สังเคราะห์เป็น ระเบิดปรมาณู The Big Short (2015)
Lewis Ranieri's mortgage bond, and turned it into an atomic bomb of fraud and stupidity that's on its way to decimating the world economy.พันธบัตรจำนองลูอิสรานิเอรี่ ของ และกลายเป็นระเบิดปรมาณู ของการทุจริตและความโง่เขลา The Big Short (2015)
The main ingredient of an atom bomb is enriched uranium.วัตถุดิบหลักในการทำระเบิดปรมาณู คือ ยูเรเนี่ยมที่สกัดแล้ว The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบิดปรมาณู[n. exp.] (raboēt paramānū) EN: atomic bomb   FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A-bomb[N] ระเบิดปรมาณู, Syn. atomic bomb, nuclear weapon
atomic bomb[N] ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top