Search result for

รวมตัวกับ

(20 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวมตัวกับ-, *รวมตัวกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And sometimes, these things in nature, when they bind, they can be hard to unbind.ตามธรรมชาติ เมื่อมันเข้ารวมตัวกับ สิ่งมีชีวิตอื่นแล้ว ยากที่จะเอามันออก Spider-Man 3 (2007)
I wouldn't advise other kids to go into an office with a janitor.นี่มันเกินกว่าเหตุ คุณคนอาหรับ คุณคิดว่าคุณ จะรวมตัวกับสังคมสงบสุขของเรา... Harold (2008)
Plasma mixes with the hemoglobin of the blood, causing it to appear purple.เมื่อน้ำเหลืองรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเลือด ทำให้มันเป็นสีม่วง Won't Get Fueled Again (2008)
It was likely made using oxydizing agents, including chromates, peroxides, perchlorates, chlorates, and red mercury, all jammed into a device no larger than a cell phone.มันเหมือนกับสร้างด้วยสารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับออกซิเจน ส่วนผสม โครเมท, เปโรไซด์, เปอร์โคลเรท, โคลเรต และ เร้ด เมอคิวรี่ รวมกันอยู่ในวัตถุขนาดเท่าโทรศัพท์มือถือ Mayhem (2008)
You Arabs think you can just mix in with our peaceful society... and we're not gonna find you, huh?คุณคนอาหรับ คุณคิดว่าคุณ จะรวมตัวกับสังคมสงบสุขของเรา... แล้วเราจะไม่หาตัวพวกคุณเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He was the only human who had ever... successfully been combined with alien genetics and remained alive.เขาเป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นทีประสบ ... ผลสำเร็จในการที่ยีนส์สามารถรวมตัวกับเอเลี่ยน และเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ District 9 (2009)
It's fusing with Unit 00. It even absorbed the pilot.มันรวมตัวกับยูนิต 00 รวมตัวแม้กระทั่งกับนักบิน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
You know, I'm gonna go see some people. We're having like a big potluck. So...ไปรวมตัวกับเพื่อนๆ ทำอะไรกินกัน มั้ง... Bad Teacher (2011)
You head to the church and join the others.นายไปที่โบสถ์เพื่อรวมตัวกับคนอื่นๆ ซะ Resident Evil: Damnation (2012)
A father reunited with his son.พ่อกลับมารวมตัวกับลูกชายของเขา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
They're gonna join us.พวกเค้าจะมารวมตัวกับพวกเรา Welcome to the Tombs (2013)
When plants die, they decay, and this reverses the transaction.เมื่อพืชตายพวกเขาสลายตัว, และการกลับราย การการทำธุรกรรม สารอินทรีย์ของพวกเขา รวมตัวกับออกซิเจน The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confederate with[PHRV] รวมกันเป็นสมาพันธ์ (กับชาติอื่น), See also: รวมตัวกับ
league with[PHRV] รวมตัวกับ (คำเก่า), See also: ร่วมมือกัน
oxidise[VT] รวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidize[VT] รวมตัวกับอ็อกซิเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flour(เฟลา'เออะ) n. แป้ง,แป้งหมี่,แป้งข้าว,ผงละเอียดอ่อน. vt. ทำให้เป็นแป้ง,บดให้ป่นเป็นแป้ง,โรยแป้ง,ลงแป้ง vi. ไม่ยอมรวมตัวกับโลหะอื่นเลยเป็นเม็ดเล็ก ๆ อยู่บนผิวหน้าของโลหะนั้น
oxidise(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
oxidize(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
secondary(เซค'เคินเดอริ) adj. ที่สอง,ลำดับสอง,ทุติยะ,อันดับรอง,รอง,สำรอง,ทีหลัง,ต่อเนื่อง,สังกัด,ได้มาจาก,ไม่สำคัญ,ส่งเสริม,ส่วนเสริม,เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม,เกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมที่รวมตัวกับอีกสองคาร์บอนอะตอม, เป็นอนุพันธุ์,เกี่ยวกับอดีต,เกี่ยวกับการเน้นเสียงที่สอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top