ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รวมกันไว้

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวมกันไว้-, *รวมกันไว้*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, I'll show you!มาเร็ว เก็บรวมกันไว้ The Road Warrior (1981)
We just have to stick together.เราจะต้องอยู่รวมกันไว้ Chuck Versus Santa Claus (2008)
Stay together.อยู่รวมกันไว้ Episode #2.7 (2008)
Every possible wardrobe combination at your fingertips.ยกทั้งตู้เสื้อผ้ามารวมกันไว้แค่ปลายนิ้ว Bombshell (2008)
Everybody stay together.ทุกคนอยู่รวมกันไว้ Minimal Loss (2008)
Stay together. Remain calm.อยู่รวมกันไว้ อย่าตกใจ Minimal Loss (2008)
Keep it together!อยู่รวมกันไว้Agora (2009)
Keep yourself together!รวมกันไว้Agora (2009)
But all together. Shut up!แต่ต้องอยู่รวมกันไว้ \หุบปาก! [Rec] 2 (2009)
We should, uh, we should get together and pool our resources.เออคือ ฉันว่า เราน่าจะรวมกันไว้นะ เออแบบ รวมกันเราอยู่... ทำนองนั้นหนะ Killing Your Number (2009)
If you don't get it together, we're all dead.ถ้าพวกเราไม่รวมกันไว้ ตายกันหมดแน่ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
- All right, everybody, surrender them. - Here you go.ทุกคนเอามารวมกันไว้นี่เลย I Am Number Four (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top