ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รวนเร

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวนเร-, *รวนเร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวนเร[ADJ] indecisive, See also: uncertain, doubtful (as actions or intentions), Syn. เรรวน, โลเล, ไม่แน่ใจ, เรรวน
รวนเร[V] vacillate, See also: hesitate, Syn. เรรวน, โลเล, ไม่แน่ใจ, เรรวน, Example: เขาไม่คิดเลยว่า หัวใจของหล่อนจะรวนเรได้ปานนั้น เพียงแค่เขาบวชได้ครึ่งพรรษา หล่อนก็ปันใจไปให้ชายอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รวนเรว. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอน เช่น จิตใจรวนเร ใจคอรวนเร, เรรวน ก็ว่า.
งอแงรวนเร, บิดพลิ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
Are you doubting her feelings for you?ระแวงว่าเธอจะรวนเรใช่มั้ย The Twilight Saga: Eclipse (2010)
If I thought she was unstable, I would have pulled her out.ถ้าผมรู้ว่าเธอเป็นคนรวนเร ผมจะถอนตัวเธอออกมา True Believer (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilly-dally[VI] เสียเวลาในการตัดสินใจ, See also: รวนเร, ชักช้า, อืดอาด, Syn. delay, dawdle, stall, Ant. hasten, hurry
whiffle[VI] รวนเร (ความคิดหรือการกระทำ), See also: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เหลอะแหละ, ทำตัวไม่อยู่กับร่องกับรอย, Syn. dither, vacillate, waver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
vacillate(แวส'ซะเลท) vi. เปลี่ยนแปลง,หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n., Syn. wobble,waver,totter
vacillating(แวส'ซะเลทิง) adj. ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, หวั่นไหว,รวนเร,แกว่งไปมา., See also: vacillator n.
vacillation(แวสซะเล'เชิน) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,ความไม่เด็ดขาด,ความขึ้น ๆ ลง ๆ
vagrancy(เว'เกรินซี) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,การพเนจร,การเร่ร่อน,ความจรจัด,ลักษณะจรจัด, Syn. reverie

English-Thai: Nontri Dictionary
vacillate(vi) แกว่ง,โอนไปเอนมา,รวนเร,หวั่นไหว
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top