ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รวน

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวน-, *รวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวน[V] be askew, See also: be out of shape, go haywire, Syn. ไม่ตรง, โย้, เซซวน, ไม่เป็นระเบียบ, Example: ถ้าวันเวลาที่ได้เซตไปแล้วยังเกิดรวนอีก ให้ตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของนาฬิกาในระบบหมดไฟแล้วหรือยัง
รวน[V] be provocative, See also: be belligerent, seek a quarrel, provoke, Syn. ยวน, ยียวน, Example: ผมก็รวนเฉพาะคนที่ผมจะรวนได้เท่านั้นแหละครับ, Thai definition: ชวนวิวาท
รวน[V] fry, See also: roast, heat, Example: แม่จำปีต้องรวนหมูไว้สำหรับเตรียมอาหารเช้าก่อนไปตลาด, Thai definition: เอาเนื้อสดต่างๆ ลวกหรือต้มในน้ำให้สุก เพื่อใช้สำหรับปรุงอาหารต่อไป
รวนเร[ADJ] indecisive, See also: uncertain, doubtful (as actions or intentions), Syn. เรรวน, โลเล, ไม่แน่ใจ, เรรวน
รวนเร[V] vacillate, See also: hesitate, Syn. เรรวน, โลเล, ไม่แน่ใจ, เรรวน, Example: เขาไม่คิดเลยว่า หัวใจของหล่อนจะรวนเรได้ปานนั้น เพียงแค่เขาบวชได้ครึ่งพรรษา หล่อนก็ปันใจไปให้ชายอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รวนก. เอาเนื้อสดหรือปลาสดเป็นต้นที่หั่นเป็นชิ้นแล้วคั่วให้พอสุกเพื่อเก็บเอาไว้แกงเป็นต้น
รวนแสดงกิริยาหรือวาจาชวนวิวาท เช่น เขาถูกรวน, ตีรวน ก็ว่า.
รวนว. ไม่ตรง, โย้, เช่น ฟันรวน
รวนเบียดดันกันไปมา เช่น แถวรวน.
รวนเรว. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอน เช่น จิตใจรวนเร ใจคอรวนเร, เรรวน ก็ว่า.
งอแงรวนเร, บิดพลิ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy.ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว Airplane! (1980)
- Tik-Tok went berserk!- ติ๊ก-ต๊อกรวนแล้ว Return to Oz (1985)
- His brain's ran down.- สมองเขาคงรวนแล้ว Return to Oz (1985)
If his brain's ran down, how could he talk?ถ้าสมองเขารวน เขาจะพูดรู้เรื่องเหรอ? Return to Oz (1985)
You just ruined the whole effect.คุณเพิ่งรวนระบบ The Lawnmower Man (1992)
String 'em up!เอาตรวนมาล่ามพวกมัน! In the Name of the Father (1993)
nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด Junior (1994)
The morning sickness, the mood swings.คลื่นไส้ตอนเช้า อารมณ์แปรปรวน Junior (1994)
You can´t trust banks, Nick. The entire system could crumble at any second."ระบบความปลอดภัยรวนได้ทุกเมื่อ" Nothing to Lose (1997)
How could you stop believing that there is a pattern, an ordered shape behind those numbers, when you were so close?คุณเลิกเชื่อได้อย่างไร ? ว่ามันต้องมีรูปแบบ มีลำดับการวนซ้ำที่แน่นอนในกลุ่มตัวเลขเหล่านั้น เมื่อคุณใกล้มันมากแล้ว ? Pi (1998)
There is no simple pattern.ไม่มีรูปแบบพื้นฐาน ไม่มีการวนซ้ำ Pi (1998)
I gave up before I pinpointed it, but my guess is that... certain problems cause computers to get stuck in a loop.ตอนนั้นฉันยอมแพ้ ก่อนที่จะได้ค้นพบมัน แต่ฉันกลับหวังว่า เป็นเพราะคอมพิวเตอร์มันรวน จนต้องมาติดวนอยู่ในลูป Pi (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวน[v.] (rūan) EN: cook meat ; fry meat   FR: frire la viande
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press   FR: provoquer ; exciter

English-Thai: Longdo Dictionary
plowing(n.) การไถพรวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilly-dally[VI] เสียเวลาในการตัดสินใจ, See also: รวนเร, ชักช้า, อืดอาด, Syn. delay, dawdle, stall, Ant. hasten, hurry
out of order[IDM] ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้, See also: รวน, เสีย
whiffle[VI] รวนเร (ความคิดหรือการกระทำ), See also: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เหลอะแหละ, ทำตัวไม่อยู่กับร่องกับรอย, Syn. dither, vacillate, waver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain
fetter(เฟท'เทอะ) n. โซ่ตรวน,ตรวน,พันธนาการ,บังคับ., See also: fetterer n., Syn. confine

English-Thai: Nontri Dictionary
bell(n) ระฆัง,กังสดาล,กระดิ่ง,กระพรวน
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
jingle(n) เสียงกริ่ง,เสียงกระพรวน,เสียงระฆัง
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
煎る[いる, iru] Thai: รวน English: to fry

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top